Ανακοίνωση για το μάθημα "Γενική Μετεωρολογία" (401)

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος "Γενική Μετεωρολογία" (401) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25/2/2022 και ώρα 1μ.μ. στην αίθουσα Φ3 010-013, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο διδάσκων

Χ. Λώλης