Έναρξη διαλέξεων του μαθήματος "Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής"

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής" ξεκινούν την Παρασκευή 25/2 και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα Φ2-122.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα "Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής" στο ecourse και να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο διδάσκων

Κων/νος  Σταμούλης