Έναρξη μαθημάτων "Μετρήσεων και Αυτοματισμών με Η/Υ"

Το μάθημα επιλογής "Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Η/Υ" συνίσταται από 3 δίωρα θεωρητικά (Ι. Ευαγγέλου) και 10 τρίωρα εργαστηριακά (Ι. Στρόλογγας) μαθήματα. Τις πρώτες 3 εβδομάδες θα έχουμε μόνο θεωρητικά μαθήματα. 

Τα μαθήματα ξεκινούν Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και θα είναι 11 π.μ. - 1 μ.μ. για τα θεωρητικά (στην αίθουσα Φ3-015-018) και 11 π.μ. - 2 μ.μ. για τα εργαστήρια (στο εργαστήριο Ηλεκτρισμού/Μαγνητισμού). 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να στείλουν email στο strologatuoi.gr

 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (και επίσης να ενημερώσουν για το αν έχουν laptop).