Ανακοίνωση για το μάθημα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ξεκινά την Τετάρτη 23/2/2022 σύμφωνα με το Πρόγραμμα διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου  του Τμήματος Φυσικής. 

Διαλέξεις θα γίνονται στην Αίθουσα Φ3-005-007 και ώρα 15:00-18:00.

Στο πρώτο μάθημα θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τις διαλέξεις, την παρακολούθηση, εργασίες, τα συγγράματα και άλλα. 

Πληροφορίες, ανακοινώσεις και υλικό για το μάθημα θα αναρτώνται και στο e-course.

Ο διδάσκων

Ε.Κ. Ευαγγέλου