Ανακοίνωση για το 1ο διεπιστημονικό/διατμηματικό σεμινάριο

Διατμηματικό/διεπιστημονικό σεμινάριο
"Τα πολυώνυμα Legendre και η χρήση τους στη Φυσική και τη Χημεία"

Το 1ο διεπιστημονικό/διατμηματικό  σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00-16:00 στο Αμφιθέατρο 4 του Τμήματος Φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.