Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καλούνται να καταθεσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και την Παρασκευή 21/03/2014 προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση από την κεντρική βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία
Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχουν εκκρεμότητες
Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας εφόσον διαθέτουν

Από τη Γραμματεία