Ημέρες Καριέρας 2022

Παρακαλούμε βρείτε στα συνημμένα αρχεία πληροφορίες σχετικά με τις "Ημέρες Καριέρας 2022" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.