Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων και των συγγραμμάτων τα οποία έχουν δηλωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθείτε να επιστρέψετε τα συγγράμματα για μαθήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.