Πρόσκληση σε ημερίδα

Ημερίδα "Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια - Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση"