Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες – Αναβολή μαθήματος (Θ) Δευτέρα 23/05/2022

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Το μάθημα θεωρίας της Δευτέρας  23/05 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Βασίλης Χριστοφιλάκης