Εκλογές Διευθυντών Τομέων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2023

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:30 έως και 11:30 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται  στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από Τετάρτη 25 Μαΐου 2022  έως και  Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα.