Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Φυσικής

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου με διετή θητεία (01.09.2022–31.08.2024) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και τις σχετικές Αιτήσεις Υποψηφιότητας.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022

Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων:  Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00.

Απο την Κοσμητεία