Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Παιδαγωγική Ψυχολογια"

Εξέταση μαθήματος  - Εμβόλιμη ΕΑΡ 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος "Παιδαγωγική Ψυχολογία" να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο email: olgatzafatuoi.gr έως και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022