Ενημέρωση για το ΠΜΣ "Φυσικής με Ειδικεύσεις στη στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

[http://www.physics.uoi.gr/el/node/53]

Θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του ΠΜΣ «Φυσικής με Ειδικεύσεις στη στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική»  τις προοπτικές που προσφέρει, και την διαδικασία επιλογής και φοίτησης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

13:00-14:00

Ελεύθερη πρόσβαση μέσω MS TEAMS

jn8nbs4

LINK https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aohrlLl84cl1esVuxfZ4_xxZKz8lefEZH...

Διάρκεια 40 λεπτά +20λ ερωτήσεις

Γιάννης Δεληγιαννάκης

Διευθυντής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ