Ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων - μεταδιδακτόρων

H ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων - μεταδιδακτόρων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 μέσω της πλατφόρμας  MS Teams:

Ομάδα MS Teams : Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Μεταδιδακτόρων
Κωδικός MS Teams : e8w2v21

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας