Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" - Πτυχιακή Εξεταστική Ιουνίου 2022

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (χωρίς απουσίες) τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές», έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2022 (όχι πρωτοετείς) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού, καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο ecourse του μαθήματος έως την Τετάρτη 22/06/2022 23:55.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Υπολογιστών Φ2-136 την Παρασκευή 24/06/2022 στις 18:00, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί.