Εκδήλωση«Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022»

Παρακαλούμε βρείτε στα συνημμένα αρχεία πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα: «Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022»2022”, που διοργανώνεται την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 από τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ), Euraxess Services Centers Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κύπρου.