Ανακοίνωση εκλογής Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 με 11:30, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του ΕΔΥΤΕ, για την ανάδειξη Διευθυντών όλων των Τομέων του Τμήματος Φυσικής, εξελέγησαν, αφού συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, οι ακόλουθοι:

α. Τομέας Αστρογεωφυσικής: Χρήστος Λώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

β. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής: Αθανάσιος Δέδες, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

γ. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

δ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών: Περικλής Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Η εφορευτική επιτροπή