Αποτελέσματα εκλογών Δ/ντών Τομέων

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής

Επισυνάπτεται το πρακτικό της εκλογής των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής για το διάστημα από 1.9.2022-31.8.2023.

Η διαδικασία διεξήχθη στις 15.6.2022 με το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας “ΖΕΥΣ”.