Πρόσκληση για συμμετοχή σε Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα

Πρόσκληση για συμμετοχή

σε Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course –MOOC)

στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Add file: