Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων (ακ. έτος 2022-23)

Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων 2022-2023

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ECTS (για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2010-11 έως 2018-19) ECTS για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2019-20 έως 2021-22 ECTS για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2022-23 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 11 Μηχανική   ΥΠ 7 7 8 (4,1,0) Π. Παπαδόπουλος (α.), Δ. Βλάχος (π.)  
1 12 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός   ΥΠ 7 7 8 (3,2,0) Α. Νίντος  
1 13 Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας   ΥΠ 6 6 7 (4,1,0) Σ. Πατσουράκος  
1 14 Πιθανότητες, Στατιστική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές   ΥΠ     7 (3,0,2) Μ. Καμαράτος (θεωρ.-α.), Δ. Βλάχος (θεωρ.-π.), Αλ. Δούβαλης (θεωρ.), Α. Μπουρλίνος (εργ.), Π. Παπαδόπουλος (εργ.), Μ. Τσελεπή (εργ.), Β. Χριστοφιλάκης (εργ.), Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ) (εργ.), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ) (εργ.), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) (εργ.)

Συγχώνευση των ΥΠ μαθημάτων του 1ου εξαμήνου: "14. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" και "15. Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής".

Οι παλαιότεροι φοιτητές θα δηλώνουν κανονικά το μάθημα που χρωστάνε ("14. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές", ή "15. Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής", ή και τα δύο). Για την παρακολούθηση των οφειλομένων μαθημάτων θα δίνονται οδηγίες από τους διδάσκοντες.

2 21 Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός   ΥΠ 7 7 8 (4,1,0) Κ. Φουντάς (α.), Ν. Μάνθος (α.), Π. Κόκκας (π.), Ν. Νικολής (π.)  
2 22 *** Ξένη Γλώσσα   ΥΠ 4 4 4 (4,0,0) Ευμοιρίδου Ε. (Αγγλικά), Σιούτη Α. (Γαλλικά) και Φέρινγκ-Γκότοβου (Γερμανικά)

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες πριν το ακ. έτος 2022-23.

Οι εισαχθέντες από το ακ. έτος 2022-23 μπορούν να το επιλέξουν ως μάθημα επιλογής ("703. Ξένη Γλώσσα")  στο 6/8 εξάμηνο.

2 23 Εργαστήρια Μηχανικής   ΥΠ 6 6 7 (1,0,3) Μ. Καμαράτος, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τσελεπή, Α. Μπουρλίνος, Δ. Βλάχος, Π. Παπαδόπουλος, Α. Μάρκου, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ),  Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)  
2 24 Διανυσματικός Λογισμός   ΥΠ 6 6 8 (3,1,0) Ν. Μπάκας  
2 25 Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   ΥΠ 5 5 7 (2,0,2) Ι. Παπαδόπουλος (α.), Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας (π.), Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ)  
3 31 Κυμάνσεις   ΥΠ 6 6 6 (4,1,0) Σ. Κοέν (α.), Ι. Στρόλογγας (π.)  
3 32 Σύγχρονη Φυσική Ι   ΥΠ 6 6 6 (4,1,0) Π. Κόκκας (α.), Κ. Κοσμίδης (α.), Ν. Νικολής (π.), Σ. Καζιάννης (π.)  
3 33 Κλασική Μηχανική Ι   ΥΠ 6 6 6 (3,1,0) Π. Καντή, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)  
3 34 *** Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί   ΥΠ 6 6 6 (3,2,0) Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ) [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο ("45. Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί", 6 ECTS)]
3 35 Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού 21 ΥΠ 6 6 6 (1,0,3) Ι. Ευαγγέλου, Σ. Καζιάννης, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Δ. Σοφικίτης, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ), Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)  
4 41 Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας   ΥΠ 6 7 6 (3,0,2) Μ. Καμαράτος (α.), Δ. Βλάχος (π.) [θεωρία], Δ. Βλάχος, Μ. Καμαράτος, Μ. Τσελεπή, Π. Παπαδόπουλος, Α. Μάρκου, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια]  
4 42 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ   ΥΠ 7 7 6 (4,1,0) Σ. Κοέν (α.), Ν. Πατρώνης (α.), Ε. Μπενής (π.), Ι. Ευαγγέλου (π.)  
4 43 Κλασική Μηχανική ΙΙ   ΥΠ 7 6 6 (3,1,0) Α. Δέδες, Ι. Ρίζος  
4 44 Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής   ΥΠ 6 6 6 (1,0,4) Σ. Κοέν (συντ.), Σ. Καζιάννης, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ε. Μπενής, Α. Οικιάδης, Δ. Σοφικίτης, Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)  
4 45 *** Διαφορικές Εξισώσεις   ΥΠ 6 6 6 (3,2,0) Γ. Θρουμουλόπουλος, Β. Αρχοντής [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο ("34. Διαφορικές Εξισώσεις", 6 ECTS)]
5 51 Κβαντική Θεωρία Ι   ΥΠ 7 7 8 (3,1,0) Ι. Φλωράκης  
5 52 *** Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι   ΥΠ 7 7 8 (3,1,0) Λ. Περιβολαρόπουλος [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο ("62. Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι", 8 ECTS) με προαπαιτούμενο το ΥΠ μάθημα "21. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός"]
5 53 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 21 ΥΠ 6 6 7 (2,1,2) Ε. Ευαγγέλου, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ)  
5 54 Γενική Χημεία   ΥΠ 5 5 5 (3,1,0) Α.Β.  Μπουρλίνος  
5 (ΥΕ), 7 (Ε) 405 Φυσική Περιβάλλοντος   ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ 5 5 6 (3,1,0) Π. Κασσωμένος  
5 (ΥΕ), 7 (Ε) 408 Εισαγωγή στην Αστροφυσική   ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ 5 5 6 (3,1,0) Α. Νίντος  
6 61 Κβαντική Θεωρία ΙΙ   ΥΠ 8 7 8 (3,1,0) Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)  
6 62 *** Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ   ΥΠ 8 7   (3,1,0) Α. Δέδες, Λ. Περιβολαρόπουλος [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 μετατρέπεται σε μάθημα Επιλογής ("114. Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ", 5 ECTS) και θα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο με προαπαιτούμενο το ΥΠ μάθημα "62. Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι"]
7 71 *** Στατιστική Φυσική Ι   ΥΠ 8 7   (3,1,0) Π. Καντή, Α. Δέδες [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 μετονομάζεται σε "71. Στατιστική Φυσική", 8 ECTS]
7 72 Φυσική Στερεάς Κατάστασης I   ΥΠ 8 7 8 (3,1,0) Α. Δούβαλης (α.), Γ. Φλούδας (π.)  
7 103 Στοιχειώδη Σωμάτια   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Κ. Φουντάς  
7 104 Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου 51.61 ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)  
6.8 105 Κοσμολογία   ΕΠ 5 5 5 (4,0,0) Λ. Περιβολαρόπουλος, Π. Καντή  
7 106 Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας 33.62 ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Λ. Περιβολαρόπουλος  
6.8 108 Διαφορική Γεωμετρία   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Ι. Φλωράκης  
6.8 110 Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας  
6.8 111 Φυσική Πλάσματος 31.62 ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Γ. Θρουμουλόπουλος  
6.8 112 Μαθηματικά για Φυσικούς   ΕΠ 4 4 4 (2,1,1) Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)  
6.8 113 Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   ΕΠ 4 4 4 (1,0,3) Ι. Ρίζος, Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)  
7 201 Ατομική Φυσική και Lasers   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Ε. Μπενής Συγχώνευση των μαθημάτων: "201. Ατομική Φυσική" και "213. Φυσική των Laser" (το οποίο καταργείται). Όσοι έχουν περάσει την "Ατομική Φυσική" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει τη "Φυσική των Laser" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα
6.8 202 Μοριακή Φυσική   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Δ. Σοφικίτης  
7 203 Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Ν. Πατρώνης Μετονομασία του μαθήματος "203. Πυρηνική Φυσική Ι".
6.8 204 Πυρηνική Φυσική και Τεχνολογία   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Ν. Νικολής, Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ) Συγχώνευση των μαθημάτων: "204. Πυρηνική Φυσική ΙΙ" και "217. Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική". Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα "Πυρηνική Φυσική ΙΙ" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει το μάθημα "Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα.
6.8 205 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 72 ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Γ. Φλούδας  
7.8 209 Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής 23,32,35,42,44,53 ΕΠ 6 6 6 (1,0,4) Σ. Καζιάννης, Σ. Κοέν, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Δ. Σοφικίτης, Αλ. Δούβαλης, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Καμαράτος, Α. Μάρκου  
6.8 211 Επιστήμη των Υλικών   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Γ. Φλούδας, Αλ. Δούβαλης  
6.8 212 Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Ι. Δεληγιαννάκης  
6.8 215 Φυσικοχημεία   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Α. Μπουρλίνος Συγχώνευση των μαθημάτων: "214. Φυσικοχημεία Ι" και "215. Φυσικοχημεία ΙΙ". Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα "Φυσικοχημεία Ι" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει το παλαιό μάθημα "Φυσικοχημεία ΙΙ" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο. Όσοι δεν έχουν περάσει κανένα από τα παλαιά μαθήματα "Φυσικοχημεία Ι" και "Φυσικοχημεία ΙΙ", μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα.
7 218 Πολυμερικά Στερεά 41,63,71 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Γ. Φλούδας  
6.8 219 Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική   ΕΠ 3 3 4 (3,0,1) Δ. Εμφιετζόγλου [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 το μάθημα θα έχει 4 ECTS.]
7 220 Βιοφυσική   ΕΠ 3 3 3 (3,1,0) Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας  
7 301 Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών   ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Σ. Κουλουμέντας (Τμήμα Φιλοσοφίας) Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών" (ΦΣ-ΕΦ706, Τμήμα Φιλοσοφίας)
6.8 304 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών   ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Ε. Ευαγγέλου  
7 305 Οι έννοιες της Φυσικής και πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση   ΕΠ 5 5 5 (3,0,1) Ι. Ευαγγέλου, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ε. Μπενής [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
6.8 306 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική   ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Κων. Γκαραβέλας (Τμήμα Φιλοσοφίας) Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική - Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση" (ΦΣ-ΕΠ808, Τμήμα Φιλοσοφίας). [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
7 307 Διδακτική Μεθοδολογία   ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Κων. Γκαραβέλας (Τμήμα Φιλοσοφίας) Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία" (ΦΣ-ΕΠ710, Τμήμα Φιλοσοφίας)
6.8 308 Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών   ΕΠ 4 4 4 (1,0,3) Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
7 309 Παιδαγωγική Ψυχολογία   ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Αικατερίνη Μίχου (Τμήμα Φιλοσοφίας) Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι" (ΦΣ-Υ104, Τμήμα Φιλοσοφίας). [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
6.8 310 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης   ΕΠ   4 4 (4,0,0) Χρήστος Ζάγκος (Τμήμα Φιλοσοφίας) Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" (ΦΣ-Υ203, Τμήμα Φιλοσοφίας)
6.8 401 Γενική Μετεωρολογία   ΕΠ 5 5 5 (3,1,0) Χ. Λώλης  
6.8 402 Φυσική της Ατμόσφαιρας   ΕΠ 4 4 4 (3,0,1) Ν. Χατζηαναστασίου [Θεωρία-Εργαστήρια], Χ. Λώλης, Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια]  
7 403 Δυναμική Μετεωρολογία 401 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Α. Μπαρτζώκας  
6.8 404 Μηχανική Ρευστών 24 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Ν. Μπάκας  
7 406 Φυσική Κλιματολογία   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Ν. Χατζηαναστασίου  
7 407 Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 41 ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Γ. Θρουμουλόπουλος  
6.8 409 Διαστημικός Καιρός 408.413 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Σ. Πατσουράκος  
6.8 410 Γαλαξίες και Κοσμολογία 408 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Α. Νίντος  
6.8 411 Παρατηρησιακή Αστροφυσική   ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Σ. Πατσουράκος  
7 413 Ηλιακή Φυσική 408 ΕΠ 4 4 4 (3,1,0) Β. Αρχοντής  
6.8 502 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά   ΕΠ 4 4 4 (2,1,2) Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ)  
6.8 504 Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες   ΕΠ 4 4 4 (2,0,2) Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος  
7 506 Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++)   ΕΠ 4 4 4 (2,0,2) Ι. Παπαδόπουλος [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
8 508 Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά 72 ΕΠ 4 4 4 (4,0,0) Αλ. Δούβαλης  
6.8 509 Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   ΕΠ 4 4 4 (2,0,2) Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ)  
7 510 Σύγχρονα Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά   ΕΠ 4 4 4 (1,3,0) Κ. Φουντάς, Β. Χριστοφιλάκης, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ) [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.]
7 701 Διπλωματική Εργασία   ΕΠ 10 10 10   Ο διδάσκων (επιβλέπων) επιλέγεται από τον φοιτητή  
6,7,8 702 Πρακτική Άσκηση   ΕΠ 3 3 3   Ο υπεύθυνος επιλέγεται από το φοιτητή

 

 

*** : Οι κωδικοί των μαθημάτων αυτών αναφέρονται στο παλαιότερο πρόγραμμα σπουδών (πριν το ακ. έτος 2022-23)

 

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:

  • Τα προαπαιτούμενα είναι ενδεικτικά εκτός των μαθημάτων 35 και 53, για τα οποία η προαπαίτηση είναι υποχρεωτική για τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2011-12.
     
  • Οι ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται ως εξής: (θεωρία, φροντιστήριο, εργαστήριο)
     
  • Για μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε τμήματα: {α}= τμήμα αρτίων, {π}=τμήμα περιττών