Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

Οι εξετάσεις για το μάθημα των Γερμανικών θα γίνουν στις 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9 έως 12, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 5 (ισογείου). 

Η διδάσκουσα

Μαρία Φέριγκ