Επί των θερμών εισβολών εις την κατωτέραν τροπόσφαιραν εν Ελλάδι

Διδάκτωρ: 
Ρεπαπής Χρήστος
Επιβλέπων: 
Μεταξάς Διονύσιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 12 June 1975