Μελέτη του πυρήνος ΜΟ92 μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας

Διδάκτωρ: 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 11 March 1976