Αναγνώρισις ελαφρών πηρήνων διά της ψηφιακής τεχνικής

Διδάκτωρ: 
Κατσέλης Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Friday, 16 June 1978