Φασματοσκοπία διεγερμένων ηλεκτρονιακών καταστάσεων των πικολινών

Διδάκτωρ: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Friday, 19 May 1989