Παρασκευή περοβσκιτών μαγγανίου μικτού σθένους και μελέτη των ηλεκτρονιακών και μαγνητικών ιδιοτήτων τους

Διδάκτωρ: 
Ασαρίδης Ηλίας
Επιβλέπων: 
Μπάκας Θωμάς
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Monday, 3 April 2006
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπάκας Θωμάς, Μουκαρίκα Αλίκη, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπάκας Θωμάς, Μουκαρίκα Αλίκη, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Πομώνης Φίλιππος, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Καμαράτος Ματθαίος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης