Κασσωμένος Παύλος

Vertical Tabs

Θέση: 
Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας
 • Μodelling ευρείας,μέσης και μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικών κινήσεων
 • Μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο αερίων όσο και σωματιδιακών ρυπαντών
 • Κλιματολογία και Μικροκλιματολογία σε αστικά περιβάλλοντα
 • Modelling της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Διασπορά-Διάχυση) σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
 • Βιομετεωρολογία
 • Ατμοσφαιρική Χημεία
 • Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • Φυσικές καταστροφές (πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες)
 • Βιομηχανικά ατυχήματα
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
φ2-330
Τηλέφωνο: 
2651008470
e-mail: 
pkassom [at] uoi.gr