Προκηρύξεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής/εξέτασης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική»: http://www.physics.uoi.gr/el/node/895

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»: http://www.physics.uoi.gr/el/node/896

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»: http://www.physics.uoi.gr/el/node/897