Προκήρυξη για την εισαγωγή έντεκα (11) υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω συνδέσμο:

http://www.physics.uoi.gr/el/node/898