Εξετάσεις υποψηφίων για το "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" 2019-2020

Οι εξετάσεις του "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" θα γίνουν ως ακολούθως:

Εξέταση Φυσικής: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, 10:00 πμ - 1:00 μμ, Αίθουσα Φ2 122 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/YLH_ENDEIKTIKA_THEM...)

Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, 5:00 - 6:00 μμ, Αίθουσα Φ2 122 (η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας θα αφορά στη μετάφραση κειμένου με όρους Φυσικής από τα Αγγλικά στα Ελληνικά χωρίς την χρήση λεξικού)

Συνέντευξη: Τρίτη, 8 Οκτωβρίου, 11:00 πμ - 3:00 μμ, Αίθουσα Φ2 115