Ισορροπία και ευστάθεια μαγνητικά περιορισμένου πλάσματος στα πλαίσια γενικευμένων μαγνητοϋδροδυναμικών μοντέλων, μέσω Χαμιλτονιανών παραλλακτικών αρχών

Διδάκτωρ: 
Καλτσάς Δημήτριος
Επιβλέπων: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Wednesday, 9 October 2019
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Monday, 25 November 2019
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Καλπακίδης Βασίλειος, Τσουμπελής Δημήτριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Καλπακίδης Βασίλειος, Τσουμπελής Δημήτριος, Morrison, P.J., Χιτζανίδης Κυριάκος, Πατσουράκος Σπυρίδων, Μπάκας Νικόλαος
Σχετικό αρχείο: