Ανακοινώσεις

 • Παρουσίαση ΜΔΕ

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της Καμίλας Σαββίδη θα πραματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μέσω της  διαδικτυακή πλατφόρμα MS-Teams.

  Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 • Δηλώσεις μαθημάτων - ΠΜΣ "ΣΗΤ"

  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

  για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες"

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες" για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 01-03-2021 έως και τη Δευτέρα 15-03-2021.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

 • Δηλώσεις μαθημάτων - ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

  για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 01-03-2021 έως και τη Δευτέρα 15-03-2021.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος από τις 25 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2021, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  2. Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητές τους με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους, και στην Αίτησή τους θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail, καθώς ο ιδρυματικός λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί μόλις ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει Διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει Πρακτική άσκηση, να το αναφέρουν στην Αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr).

 • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

  Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 ξεκινάνε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο το οποίο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/akadhmaiko_hmerologio.pdf

  Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει αναρτηθεί και μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/el/node/910

 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

  Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 544/22-02-2021, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  924/01-02-2021

  933/05-02-2021

  940/05-02-2021

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από την Τρίτη 23-02-2021 έως και την Παρασκευή 26-02-2021 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • Ημερίδα προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-Teams του Πανεπιστημίου μας.

  Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

  Παρακαλούνται οι επιβλέποντες καθηγητές και οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS-Teams.

  Η ομάδα στο teams έχει τίτλο «Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών», ο κωδικός πρόσβασης είναι coam090 και ο σύνδεσμος:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a82a104be690a41c9970d4cc931b6999e%40thread.tacv2/1613725044441?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222efe3000-2ea8-4551-a8c6-a53fa2bc748e%22%7d

  Ερωτήσεις θα γίνονται μέσω video.

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

   

 • Δηλώσεις μαθημάτων - ΠΜΣ Φυσικής

  Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

  για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του "ΠΜΣ Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική"

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του "ΠΜΣ Φυσικής με ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική"  για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Παρασκευή 19-02-2021 έως και τη Δευτέρα 01-03-2021.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του θα επιλέξουν πρώτα κατεύθυνση και στη συνέχεια θα δηλώσουν τα μαθήματα.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΘΑΑΕ)

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών
  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

  Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 8/10-12-2020 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ. Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Διδασκαλία μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας

  Διδασκαλία μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "Διπλωματική Εργασία" και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους εργασίες την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 μέσω του πιστοποιημένου συστήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων MS-TEAMS. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών, συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ-επιβλέποντες των διπλωματικών να αποστείλουν μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021 το σχετικό αρχείο παρουσίασης στην Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (συμβατή με Powerpoint, Impress ή AdobeReader).

  Το Πρόγραμμα των παρουσιάσεων μαζί με τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ημερίδα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος "Διπλωματική Εργασία".

 • Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων

  Προκήρυξη για την εισαγωγή τεσσάρων (4) υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 10-02-2021 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων

  Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020 - 2021

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο:https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_xeim_2020-21_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf θα βρείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

  Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021*

 • Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων

  Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21

  • Για την διεξαγωγή των εξετάσεων στις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στις «Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20», σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου (αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ)) τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος  (https://www.uoi.gr/apofasi-tis-sygklitoy-gia-ti-diexagogi-ton-exetaseon-...).
  • Ιδιαίτερα για την περίπτωση Προφορικών Εξετάσεων στο Τμήμα Φυσικής:

  Οι διδάσκοντες,

  1) υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως με κάθε διαθέσιμο μέσο (ιστοσελίδα του Τμήματος, ecourse) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ημέρες πριν την εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη και το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων, τους φοιτητές για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής (προφορικές ή/και γραπτές) των εξετάσεων στο μάθημα το οποίο είναι υπεύθυνοι,

  2) υποχρεούνται να οργανώνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ανακοινώνουν στους συμμετέχοντες φοιτητές εγκαίρως και όχι αργότερα από 24 ώρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης, τον τρόπο (προσωπικά ή σε ομάδες) και το πρόγραμμα διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την συγκεκριμένη ημερομηνία, την ώρα έναρξης και την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο φοιτητή ή ομάδα φοιτητών,

  3) υποχρεούνται να διασφαλίσουν την συμμετοχή στην διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και ενός δευτέρου επιτηρητή-διδάσκοντα του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ), ο οποίος θα παρευρίσκεται και αυτός στην διαδικασία της προφορικής εξέτασης των φοιτητών.

  Οι φοιτητές,

  1) υποχρεούνται να δηλώνουν εγκαίρως και όχι αργότερα από 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης την πρόθεση συμμετοχή τους στις εξετάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων,

  2) υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως και χωρίς καμία καθυστέρηση στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων

  3) υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των διδασκόντων κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. του Τμήματος

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων Π.Μ.Σ. "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020 - 2021.  

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 20 Ιανουαρίου 2021 – 5 Φεβρουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,  προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+

  Την Παρασκευή 22/01/2021, στις 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Teams, ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα φοιτητών  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαικής Ένωσης. Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος από τον Τμηματικώς Υπεύθυνο Erasmus, Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Χατζηαναστασίου και θα ακολουθήσει συζήτηση ενώ θα απαντηθούν ερωτήσεις.

  Ο κωδικός της ομάδας του Teams (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS+) είναι nyaux6z

   

 • *** ΕΠΕΙΓΟΝ: Νέα ημερομηνία έναρξης Εξεταστικής Ιανουαρίου 2021 ***

  Κατεπείγουσα ανακοίνωση

  Νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021

  Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου και λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης όλων των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές, η νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021  είναι η 27η Ιανουαρίου 2021. Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον σύνδεσμο http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜ_2020-21-νέο.pdf

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ "ΣΗΤ" (χειμ. εξάμηνο ακ. έτ. 2020-21)

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020 - 2021

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2020 – 15 Ιανουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,  προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • 50 χρόνια του Τμήματος Φυσικής: Επιστημονική Ημερίδα

  Επιστημονική Ημερίδα για τον εορτασμό των 50 ετών από την Ίδρυση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Στα πλαίσια του εορτασμού για την συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Τμήματος μας θα πραγματοποιηθεί
  Επιστημονική Ημερίδα την Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2021. Η Ημερίδα θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί
  μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να το βρείτε στο ακόλουθο link.
  http://www.physics.uoi.gr/node/1153

 • Δικαιολογητικά μετεγγραφών ακ. έτ. 2020-21

  Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Φυσικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) να αποστείλουν (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) ή να καταθέσουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Γραμματεία του Φυσικής (Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου/τηλέφωνα επικοινωνίας 26510-07490, 7491, 7192), από

  την  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1.       Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)

  2.       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του φοιτητή ή της φοιτήτριας (δε χρειάζεται επικύρωση)

  3.       Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Pages