Ανακοινώσεις

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2022 - 2023

  Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 13 Δεκεμβρίου 2022 - 14 Ιανουαρίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας, προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας. Έχει ως στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος και περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

   

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • ΒΡΑΒΕΙΑ NEW EUROPEAN BAUHAUS PRIZES

  Δείτε συνημμένο αρχείο.

 • Συζήτηση με απόφοιτους του ΠΙ (9/12/2022 στις 12:00)

  Συζήτηση με απόφοιτους τους Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στις 12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής,
  τέσσερις απόφοιτοι του Τμήματός αυτού με εξαιρετικές θέσεις στην Ευρώπη θα μιλήσουν (διαδικτυακά) για τη δουλειά τους
  και την πορεία τους, θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές καριέρας και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και διαδικτυακά μέσω msteams.

  Η εκδήλωση μπορεί να έχει ενδιαφέρον και για φοιτητές άλλων ειδικοτήτων.

  Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τους ομιλητές στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://www.cs.uoi.gr/cse-alumni22

 • Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών Π.Ι. - Ημερίδα

  Εκ μέρους της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου για Ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

 • Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2022-2023

  Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 07/12/2022 έως 08/12/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Ημερομηνία

  Ώρες

  Αίθουσα

  Μάθημα

  07/12/2022

  10:00-13:00

  κτίριο Φ2, φοιτητικό Αναγνωστήριο, 3ος όροφος

  Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

  07/12/2022

  17:00-20:00

  κτίριο Φ2, φοιτητικό Αναγνωστήριο, 3ος όροφος

  Μηχανική

  08/12/2022

  10:00-13:00

  κτίριο Φ2, φοιτητικό Αναγνωστήριο, 3ος όροφος

  Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΘΑΑΕ)

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών
  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

   

  Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

  Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20.

  Η υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοικτή καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

  Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης I.K.Y. ακαδ. έτους 2020-2021

  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2020-2021

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος που καταρτίστηκε δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53552/Ζ1/12.05.2022 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 2412/16.05.2022) εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση ως ακολούθως (δείτε συνημμένο αρχείο):

 • Webinar χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

  Webinar: Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 3/11/2022, ώρα 11.00-13.00.

  Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι εφικτή μέσω του ακόλουθου link:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkNGFiNTQtMTZmNS00YTc3LWEwMWItYTg5OWNjN2VmNjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22b14e7efd-1f07-41f5-ba4e-292cf6609e1c%22%7d

   

  Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3994-webinar-diadiktyako-enimero...

 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

  Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 02-11-2022 έως και την Παρασκευή 11-11-2022.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

  https://classweb.uoi.gr

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Λάμπρου Τριφύλλη με θέμα: "Θεωρητικές και φαινομενολογικές πτυχές του Καθιερωμένου Προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων στα πλαίσια των ενεργών θεωριών πεδίου" (Theoretical and phenomenological aspects of the Standard Model Effective Field Theory) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

  Η παρουσίαση είναι δημόσια και θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS-Teams στον παρακάτω σύνδεσμο:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 323 214 766 207

  Passcode: bXENPr

 • Μνημόσυνο Νικολάου Παπανικολάου

  Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 θα τελεσθεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Ιωαννίνων υπέρ αναπαύσεως του αειμνήστου Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Νικολάου Παπανικολάου. Μετά το μνημόσυνο, η οικογένεια του εκλιπόντος θα προσφέρει καφέ στα Λιθαρίτσια.

 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».

  Σημειώνεται ότι τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας θα υπογραφούν από τους τελειόφοιτους στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» την ημέρα της ορκωμοσίας.

  Για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών που προηγούνται της ορκωμοσίας (υπογραφή εγγράφων, παραλαβή τηβέννου κ.λπ.), η προσέλευση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα (από 9:00 π.μ.).

 • Ενδιάμεση εξεταστική

  Υπενθυμίζεται στους προπτυχιακούς φοιτητές ότι οι ενδιάμεσες εξετάσεις (πρόοδοι) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 14/11/2022 έως και 18/11/2022.

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γεωργίου Κώτσια με θέμα: «Αντικειμενικός ορισμός και μεταβλητότητα των εποχών στην περιοχή της Μεσογείου» θα γίνει την Πέμπτη 03/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

  Όνομα δωματίου: "Διδακτορική Διατριβή Γ. Κώτσια"

  Κωδικός TEAMS: fgjtxq6
  Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYiu2JzomLQEyScJeX74L4cC3kcfUFS-1rJzioMBdXIY1%40thread.tacv2/1665476870755?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222d75893f-823f-433b-a8c8-d0a9a7cfe823%22%7d

 • Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

  Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*.

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

  Η δήλωση συγγραμμάτων στον "ΕΥΔΟΞΟ" μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ, η οποία θα γίνει από τη Γραμματεία μετά τις 31 Οκτωβρίου.

  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 • Επιτυχόντες των ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής ακ. έτους 2022-2023

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευσή του συνεδρία αριθμ. 573/17-10-2022 ενέκρινε την επιλογή των επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως κάτωθι:

  ΠΜΣ: «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια

  1

  136

  21/9/2022

  2

  124

  20/9/2022

  3

  75

  14/9/2022

  4

  99

  16/9/2022

  5

  158

  22/9/2022

   

  ΠΜΣ: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια

  1

  1972

  23/8/2022

  2

  95

  15/9/2022

  3

  1832

  5/7/2022

  4

  12

  2/9/2022

   

  «ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και την Πειραματική Φυσική»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  α/α

  Αρ.Πρωτ.

  Ημ/νια

  1

  102

  16/9/2022

  2

  97

  16/9/2022

  3

  76

  14/9/2022

  4

  1944

  29/7/2022

  5

  68

  13/9/2022

  6

  1979

  25/8/2022

  7

  1998

  31/8/2022

  8

  69

  13/9/2022

  9

  98

  16/9/2022

  10

  91

  15/9/2022

   

  Καλούνται οι ανωτέρω να καταθέσουν ή να αποστείλουν [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Δευτέρα 31-10-2022 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

  Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023

   

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 573/17-10-2022, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτος 2022-2023 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  177/27-09-2022

  1965/23-08-2022

  Καλούνται οι ανωτέρω να καταθέσουν ή να αποστείλουν [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα], από την Τετάρτη 19-10-2022 έως και την Τετάρτη 26-10-2022 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • Διαδικτυακού Ενημερωτικού Σεμιναρίου Ι.Κ.Υ.

  Το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) που διοργανώνει το Ι.Κ.Υ. την Πέμπτη 3.11.2022, αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τη Δευτέρα 17.10.2022 έως και τη Δευτέρα 31.10.2022 σε 2 εξεταστικές περιόδους (χειμερινή εξεταστική περίοδος και εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική περίοδος).

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο:

   https://classweb.uoi.gr

  ΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όλοι οι φοιτητές μπορούν δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα, εκτός από τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν τα 4 μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

  Θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

  Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Επιλογής (6ο-8ο εξάμηνο) θα πρέπει να δηλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ECTS των περασμένων μαθημάτων να είναι 30 σε κάθε εξάμηνο

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική. Στην εμβόλιμη εξεταστική συμμετέχουν τα Υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα Επιλογής του εαρινού εξαμήνου, τα οποία οι φοιτητές έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.

  Κατά συνέπεια, οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να κάνουν 2 δηλώσεις, μία δήλωση για την χειμερινή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα) και μία δήλωση για την εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα).

  Όπως και στη δήλωση του χειμερινού εξαμήνου, θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν τα Υποχρεωτικά μαθήματα και μετά τα μαθήματα Επιλογής.

  Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Επιλογής (6ο-8ο εξάμηνο) θα πρέπει να δηλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ECTS των περασμένων μαθημάτων να είναι 30 σε κάθε εξάμηνο

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε αποθηκευμένο ή εκτυπωμένο αρχείο με τη δήλωση που έχετε κάνει!

  • Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ!
  • Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ "ΕΥΔΟΞΟ" ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ!

  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (gramphysatuoi.gr) από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εραγσίας του κ. Θεόφιλου Φώτου με τίτλο "Ανάπτυξη και αξιολόγηση γεννήτριας πραγματικά τυχαίων αριθμών με FPGA αξιοποιώντας την ανομοιογένεια του υποστρώματος του πυριτίου" Θα γίνει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ., Κτήριο Φ2 Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

Pages