Ανακοινώσεις

 • Πρόσθετη Εξέταση του μαθήματος «Κυμάνσεις»

  Ανακοινώνεται η πρόσθετη εξέταση του μαθήματος "Κυμάνσεις" το Σάββατο 13/2/16 και ώρες 9:30-12:30 . Σε αυτήν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος οι φοιτητές που δεν έλαβαν μέρος στην αντίστοιχη εξέταση της 4/2/16.

  Ο Πρόεδρος

  Ι. Ρίζος

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Δημητρίου Παπούλια με θέμα "Εξωτικές αντιδράσεις παραβίασης λεπτονικής γεύσης στο πεδίο του πυρήνα" θα πραγματοποιηθεί την 9η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ2, 3ος όροφος, αναγνωστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • Ημερίδα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής

  Η ημερίδα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 ώρες 9:45-12:30 και 15:00-18:00 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

  ο Πρόεδρος του Τμήματος

 • Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας

  Η πτυχιακή εξέταση για τα Αγγλικά θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 - 14:00 στην αίθουσα Φ3 010-013 του Τμήματος Φυσικής.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρικό έργο

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Πρόσληψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  για το έτος 2016

  Το Τμήμα Φυσικής βάση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. συνεδρίας 1424/128/29-12-2015 και της απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος αριθμ. συνεδρίας 460/18-1-2016, προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ κατά το έτος 2016.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 21-1-2016 έως και 29-1-2016.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/-νη σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».
  6. Βεβαίωση του αρμόδιου Διευθυντή του Τομέα (που προσφέρεται επικουρικό έργο) στην οποία να βεβαιώνεται  η συμμετοχή του φοιτητή στο επικουρικό έργο του Τομέα.

  Αν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η λήψη υποτροφίας κατά τα τρία τελευταία έτη.
  2. Η επίδοση των υποψηφίων στα μαθήματα ή και στις εισαγωγικές εξετάσεις.

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

   

   

   

  ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Εξετάσεις στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας

  Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016, θα διεξαχθούν την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 6-9 στην αίθουσα 5 (ισόγειο) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

  Η διδάσκουσα του μαθήματος

  Μ. Φέριγκ

 • Εξέταση μαθήματος "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών"

  Η εξέταση του μαθήματος "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016, ώρες 14:00-17:00, στην αίθουσα Φ2-122.

  Ο Διδάσκων

  Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιαννάκης

 • Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμ. Εξαμήνου 2015-16

  Οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2015-16 συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης εξεταστικής θα πραγματοποιηθούν το διάστημα
  18/1/16 έως 12/2/16 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

 • Πτυχιακή Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου 2015-16

  Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ184/30-12-2015, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2015-16(18/1/16 έως 12/2/16 ) οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το εαρινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015. Οι φοιτητές αυτοί δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

  Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2014-15 ή του Χειμερινού 2015-16, αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδ. ετών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 13/1/16 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και να είναι δυνατή η καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με φάξ στο 2651007008 και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

  Από τη Γραμματεία

 • Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

   

  Από τη Γραμματεία

 • Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2015-16

  Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 14/12/15 έως 16/12/15 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Ημερομηνία Ώρες Αίθουσα Μάθημα
  14/12/2015 11:00-14:00 Φ2-120 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
  15/12/2015 15:00-18:00 Φ2-120 Μηχανική
  16/12/2015 11:00-14:00 Φ2-121 Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

  Απο τη Γραμματεία
   

 • Πρόοδος μαθήματος Πιθανότητες και Στατιστική

  Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος θα δοθεί (απαλλακτική) πρόοδος στο μάθημα Πιθανότητες και Στατιστική την Παρασκευή 8/1/16 και ώρες 15:00-18:00.

  Στην πρόοδο έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος οι φοιτητές με αριθμούς μητρώου μικρότερους του 7531 εφόσον έχουν δηλώσει το μάθημα κατά το Ακ. Έτος 2015-16 και υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην πρόοδο μέχρι 18/12/15 σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του μαθήματος Αν. Καθηγητή κ Ματθαίο Καμαράτο τηλ 08453 e-mail: mkamarat@cc.uoi.gr

  Εκ της Γραμματείας

 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο).

  Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος στις 8:30 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

  Επισημαίνουμε ότι στις 9:30 π.μ. οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να μεταβούν στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" με την αστυνομική τους ταυτότητα, όπου θα ενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία.

  Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας απαγορεύονται αυστηρά οποιεσδήποτε ενέργειες δε συνάδουν με τη σοβαρότητα της τελετής και τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτήν (όπως κατανάλωση φαγητού ή ποτού, ρίψη κομφετί, χρήση συσκευών παραγωγής θορύβου).

  Ιωάννινα 18-11-2015

 • Μετεγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας   και   Θρησκευμάτων με έγγραφο αρ. πρωτ: 177225Ζ1/5-11-2015, καλεί   τους   φοιτητές που   πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της με αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α παθήσεις και αιτούνται μετεγγραφή σύμφωνα με τη με αρ. 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο να   υποβάλουν αίτηση για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης (εφόσον δεν την διαθέτουν) στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 από την 11η Νοεμβρίου 2015 έως την 27η Νοεμβρίου 2015. Για την υποβολή των αιτήσεων και τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, παρακαλούμε αναζητήστε τη με αρ. 170408/Α5/26-10-2015 εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gr

 • Ανακοίνωση

  Βρέθηκε κινητό τηλέφωνο στο αμφιθέατρο 4. Όποιος φοιτητής το έχασε, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος.

  Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

 • Ανακοίνωση για τις εκλογές του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, ώρα 12:00-18:00 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του
  διοικητικού συμβουλίου του “Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών και υποψήφιων Διδακτόρων
  του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων” (ΣΥ.Μ.Φ.Φ)
  στην αίθουσα Φ2 121.
  Μέλη του συλλόγου θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα προγράμματα
  Μεταπτυχιακών Σπουδών ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στο Τμήμα. Όλα τα μέλη έχουν
  δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
  Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και
  στα τρία μέλη της ορισθείσας εφορευτικής επιτροπής μέχρι και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
  Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τα μέλη του συλλόγου για τις θέσεις τους
  την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ώρα 12:00 στην αίθουσα Φ2 121.
  Για οποιαδήποτε ερώτηση απευθυνθείτε στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
   

  Εφορευτική επιτροπή
  Αγγέλου Αργύρης aaggelou@cc.uoi.gr
  Γρηγοριάδου Παναγιώτα ggrigor@cc.uoi.gr
  Σινάνη Αλεξάνδρα sinani_alexandra@hotmail.gr

  Η πρόεδρος της εφορευτικής
  Σινάνη Αλεξάνδρα

 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξαμήνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 4-11-2015 έως και την Παρασκευή 13-11-2015.

 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

       Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς".

       Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος στις 8:30 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

       Επισημαίνουμε ότι στις 9:30 π.μ. οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να μεταβούν στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" με την αστυνομική τους ταυτότητα, όπου θα ενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία.

       Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας απαγορεύονται αυστηρά οποιεσδήποτε ενέργειες δε συνάδουν με τη σοβαρότητα της τελετής και τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτήν (όπως κατανάλωση φαγητού ή ποτού, ρίψη κομφετί, χρήση συσκευών παραγωγής θορύβου).

   

                                                                                                                                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   

  Ιωάννινα 3-11-2015

 • Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Διδακτικής

  Τα μαθήματα του ΜΔΕ "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" αρχίζουν την Τρίτη 3/11/15 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα. Από τη ΣΕΜΣ

Pages