Ανακοινώσεις

 • Πρόσθετη Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2013-14

  Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4218/2013, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου 2013-14 όλοι οι φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το χειμερινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2014. Οι φοιτητές αυτοί ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

  Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του Εαρινού ή Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14 αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και για να είναι δυνατή η καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με fax στο 2651007008 και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

 • Δηλώσεις Μαθημάτων (επείγουσα ανακοίνωση)

  Παρακαλούνται οι φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου:
  6325
  6285
  6760
  7018
  να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να προβούν σε διόρθωση της δήλωσης των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση μη διευθέτησης της εκκρεμότητας δεν είναι δυνατή η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους.

  Από τη Γραμματεία

 • Oρκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας και παραλαβής πτυχίων και διπλωμάτων του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα πριν την ορκωμοσία στη Γραμματεία του Τμήματος.

   

   

 • Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

  Η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.

  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων και των συγγραμμάτων τα οποία έχουν δηλωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθείτε να επιστρέψετε τα συγγράμματα για μαθήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.

 • Aιτήσεις για Επικουρικό Έργο έτους 2014

  Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής που ενδιαφέρονται για αντιμισθία για το επικουρικό έργο που προσφέρουν, να καταθέσουν αίτηση  στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, συνοδευόμενη απο τα παρακάτω δικαιολογητικά¨:

  1. Αίτηση (βλέπε συνημένο έντυπο απαραίτητα υπογεγραμμένο και απο το Διευθυντή του Τομέα στον οποίο προσφέρουν έργο)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση που φαίνεται ότι είμαι υποψήφιος διδάκτορας
  4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία "δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου".

                                                                                                                                                                                               Από τη Γραμματεία

 • Παράταση Υποβολής Δηλώσεων για το Εαρινό Εξάμηνο

  Η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων εαρινού εξαμήνου παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014.

  Από τη Γραμματεία

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καλούνται να καταθεσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και την Παρασκευή 21/03/2014 προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  Βεβαίωση από την κεντρική βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία
  Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχουν εκκρεμότητες
  Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας εφόσον διαθέτουν

  Από τη Γραμματεία

 • Πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας

  Στο συννημένο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας, Εαρινού Εξαμήνου 2014, όπως διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες των φοιτητών/τριών, με την παράκληση όσοι/ες φοιτητές/τριες αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες να επικοινωνήσουν μαζί μου το συντομότερο δυνατό.

  Με εκτίμηση

  Δρ. Α. Σιούτη
  ΕΕΠ Γαλλικής Γλώσσας
  Π.Τ.Δ.Ε. (Γραφείο 3ος όρ., τηλ. 2651005707)

 • Μετεγγραφές φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5 % (μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή)

  Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

  Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

  Ημερομηνίες Κατάθεσης Αιτήσεων: 10-21 Μαρτίου 2014

  Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6315

 • Μεταφορά θέσης (Μετεγγραφή ) φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

  Οι φοιτητές, οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ ή σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν (υπ’ αριθμ. Φ1/28574/Β3/27-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 500/τ.)

  Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6314

 • Ενημερωτική συνάντηση στο Τμήμα Φυσικής για το Πρόγραμμα Erasmus+

  Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων καλεί τους φοιτητές (προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες)  να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus+.

  Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τηνΤετάρτη 19/03/2014 στις 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τομέων - Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής, (κτήριο Φ2, 3ος όροφος).

  Περισσότερες πληροφορίες:http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6306
   

 • Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού  εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 10-3-2014 έως 24-3-2014, ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) μέσω του συστήματος CRONOS: https://cronos.cc.uoi.gr/

  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  ο κάθε φοιτητής θα πρέπει απαιτείται:

  1. Να συνδεθεί στο https://cronos.cc.uoi.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς που του έχουν παραχωρηθεί από τη Γραμματεία.
  2. Να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να δηλώσει.
  3. Να πατήσει ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στη συνέχεια να ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ τη δήλωση και να την ΚΡΑΤΗΣΕΙ έως τη λήξη του εξαμήνου.
  4. Να επανασυνδεθεί και να ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΜΕΣΑ ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί.

  Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την καταχώρηση της βαθμολογίας.

  Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

  Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος:

  Α)Όλοι ανεξαρτήτως οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κατά μέγιστο 8 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο με προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία οφείλονται από προηγούμενα έτη.

  Β)Οι εισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, βάσει του προγράμματος μαθημάτων που ίσχυε την ακαδημαϊκή χρονιά που εισήχθησαν (ο βαθμός πτυχίου των ανωτέρω εισαχθέντων υπολογίζεται βάσει των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων).

  Γ)Οι εισαχθέντες στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και έπειτα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς σειρά μαθημάτων από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

  Δ)Περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις μαθημάτων και τις μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος και τον κανονισμό σπουδών γενικότερα θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.physics.uoi.gr

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Ανακοίνωση Υποτροφιών ΙΚΥ

  Παρακαλούμε να διαβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο.
   

 • Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος

  Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος διαβάζοντας το συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία

 • Πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας

 • Ανακοίνωση για το Μάθημα των Αγγλικών

  •Το μάθημα των Αγγλικών θα γίνεται κάθε Δευτέρα από τις 13.00-15.00 μ.μ. και κάθε Τρίτη από τις 12.00-2.00 μ.μ.  Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα 221 του κέντρου Ξένων Γλωσσών στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης μετά το κυλικείο.  Τα μαθήματα ξεκινούν αύριο Τρίτη 25-2-2014 στις 12.00 μ.

   

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

  Το μάθημα των Αγγλικών δεν θα γίνει αυτή την  εβδομάδα λόγω αναρρωτικής άδειας της διδάσκουσας.  Τέλος της εβδομάδας θα βγει σχετική ανακοίνωση για τις ακριβείς ώρες και μέρες του μαθήματος.

   

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα

  Καλούνται όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία) στη Γραμματεία του Tμήματος.

  Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου.

  Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00΄ – 13:00΄ στη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Πρόγραμμα Γερμανικών Εαρινού Εξαμήνου

  Αρχάριοι ΙΙ (Β'): Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-13.30, Αιθ. 5 (ισόγειο)

  Μεσαίοι ΙΙ (Δ'): Δευτέρα και Παρασκευή 10.00-11.30, Αιθ. 5 (ισόγειο)

  Επάρκεια: Τετάρτη 9.00-11.30, Αιθ. Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών

  Όλα τα μαθήματα των Γερμανικών διεξάγονται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης!

  Συνεργασία με τους φοιτητές (ή επικοινωνία με e-mail: mfehring@cc.uoi.gr)

  Τρίτη 9.00-11.00

  Παρασκευή 11.30-13.00

   

 • Mεταπτυχιακές Σπουδές και Ιατρική Ειδικότητα στο Εξωτερικό

  Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει  δύο εκδηλώσεις:

  • Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014, με θέμα: Ιατρική Ειδικότητα στο Εξωτερικό, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 15.00
  • Πέμπτη, 13  Φεβρουαρίου 2014, με θέμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 10.00

  Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση τόσο των φοιτητών και των αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όσο και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές στη Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Η.Π.Α και Σουηδία.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

  Περισσότερες πληροφορίες στο http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=387:-a-&catid=3:newsflash .

Pages