Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Διπλωματικές

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει την μεταπτυχιακή του εργασία σε μορφή σεμιναρίου στο ευρύ κοινό.

Στη συνέχεια ακολουθούν Διλπωματικές εργασίες των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Τίτλος Διδακτική προσέγγιση του Φαινομένου Doppler με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
Φοιτητής Κων. Γεωργόπουλος
 
Τίτλος Εικονικά Παιδαγωγικά Πειράματα Μηχανικής
Φοιτητής Γεώργιος Τσούλος
 
Τίτλος Ανάπτυξη Πειραματικών Διατάξεων για τη Διδασκαλία του Ήχου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φοιτητής Χαρά Ρίζου
 
Τίτλος Μια διδακτική προσέγγιση της Κβαντομηχανικής για το Λύκειο
Φοιτητής Σωτήριος Χαρτζάβαλος
 
Τίτλος Από τη Φιλοσοφική Διερεύνηση των εννοιών του χώρου και χρόνου στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Μια διδακτική προσέγγιση για το Λύκειο
Φοιτητής Ισμήνη Μπάκα
 
Τίτλος Ανταπόκριση των καθηγητών Φυσικής Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε σχέση με τη διδασκαλία της Φυσικής και το ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
Φοιτητής Αναστασία Σιόρεντα
   
Τίτλος Μελέτη Αξιολόγησης των Μαθητών με Υπολογιστή: Εφαρμογή στη Μηχανική
Φοιτητής Αικ. Νάσικα
   
Τίτλος Οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις και η διδασκαλία τους στη Β/θμια εκπαίδευση
Φοιτητής Ι. Καρδαράς
   
Τίτλος Φυσική θεωρία της αντίληψης των χρωμάτων-Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία
Φοιτητής Γ.Ζαχαρής
   
Τίτλος Τα Ηλιακά Φαινόμενα, η Επίδρασή τους στη Γη και η διδασκαλία τους στη Μέση Εκπαίδευση
Φοιτητής Γ.Καραθάνου
   
Τίτλος Οι Ραδιενεργές διασπάσεις του ατομικού πυρήνα και η διδασκαλία τους στη Β/θμια Εκπαίδευση
Φοιτητής Ε.Κωσταδήμας
   
Τίτλος Οι Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις και η διδασκαλία τους στη Β/θμια Εκπαίδευση
Φοιτητής Β.Τσακστάρα
   
Τίτλος Ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία του χημικού δεσμού στη Β/θμια εκπαίδευση
Φοιτητής Λ.-Νικολ. Ξαξίρης
   
Τίτλος

Διδακτική σύγχρονων προβλημάτων φυσικής περιβάλλοντος:
α. φαινόμενο θερμοκηπίου
β. ρύπανση εσωτερικών χώρων

Φοιτητής Χ.Παντούλα
   
Τίτλος Διερεύνηση Κινήτρων των Μαθητών για την Εκμάθηση της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φοιτητής Γ. Λίτσιος
   
Τίτλος Διδασκαλία στοιχείων της βασικής δομής της ύλης στη Γ Γυμνασίου
Φοιτητής Ν. Βραζιτούλης
   
Τίτλος Διδασκαλία του τρίτου Νόμου του Νεύτωνα με χρήση του προγράμματος Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Centra . Σύγκριση με την αντίστοιχη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας
Φοιτητής Α. Αναγνωστόπουλος
   
Τίτλος Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη Γεωγραφική Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο: Μια διδακτική παρέμβαση σε θέματα Μετεωρολογίας
Φοιτητής Α. Κωτίδου
   
Τίτλος Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση του προγράμματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Camtasia Studio . Σύγκριση με την αντίστοιχη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας
Φοιτητής Γ. Ιατράκη
   
Τίτλος Ευρωπαϊκή Πολιτική στη Διδασκαλία της Φυσικής και οι επιπτώσεις της στην Ελληνική Εκπαίδευση
Φοιτητής Π. Γρηγορίου
   
Τίτλος Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Φοιτητών σε έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής: Δύναμη και Κίνηση
Φοιτητής Ε. Πετροχείλου
   
Τίτλος Μελέτη των Σεισμών και των Κυμάτων Tsunamis -Εφαρμογή Tsunamis στον Μαλλιακό Κόλπο-μια Διδακτική Προσέγγιση στη Β/θμια Εκπάιδευση
Φοιτητής Β. Τζιώτης
   
Τίτλος Παρουσίαση μιας ερευνητικής εργασίας Ηλιακής Φυσικής σε μαθητές Λυκείου
Φοιτητής Β. Τζατζάκης
   
Τίτλος Η Σχετικότητα στη Φυσική και η Διδακτική της προσέγγιση από τη σκοπιά του Καθηγητή Λυκείου
Φοιτητής Σ. Σπάθης
   
Τίτλος Οι αντιλήψεις των πρωτοετών φοιτητών σχετικά με τις έννοιες της μηχανικής- Εμπειρική Έρευνα
Φοιτητής Γ. Στύλος
   
Τίτλος Σταθερά Avogadro : Θεμελιακός χαρακτήρας και εκπαιδευτική προσέγγιση αυτής
Φοιτητής Ι. Ματσούλη
   
Τίτλος Μελέτη της επίδρασης του πειράματος στη διδασκαλία και την απόκτηση γνώσεων Φυσικής στους μαθητές της Β/θμίας Εκπαίδευσης. Σύγκριση με την κλασική διδασκαλία.
Φοιτητής Δ. Κοντοδήμος
   
Τίτλος Η έννοια της ενέργειας: Επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση από την έποψη του Καθηγητή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Φοιτητής Γ. Τόλη
   
Τίτλος Οι σημαντικές ανακαλύψεις στο χώρο της Πυρηνικής Φυσικής. Διδακτική τους συνιστώσα από την έποψη του Καθηγητή Β/μιας Εκπ/σης
Φοιτητής Β. Μανιώτης
   
Τίτλος Μελέτη των Φαινομένων της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής και των Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων με χρήση του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Ενιαίων Λυκείων
Φοιτητής Α. Γεωργίου
   
Τίτλος Φαινόμενο Κρούσης -Σκέδασης και Διδακτική Προσέγγιση στη Β/μια Εκπαίδευση
Φοιτητής Δ. Αγγέλης
   
Τίτλος Η Συμβολή των Προσομοιώσεων στη Διδασκαλία της Οπτικής στο Γυμνάσιο
Φοιτητής Α. Σαλπιγγίδου
   
Τίτλος Ο Παγκόσμιος Ιστός στη Διδασκαλία της Φυσικής: Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων ( Course Management Systems)
Φοιτητής Ε. Νάτσικα
   
Τίτλος Πρόταση Διδασκαλίας των Νόμων των Αερίων στο Εργαστήριο, με τη βοήθεια του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Ενιαίων Λυκείων
Φοιτητής Γ. Κατσικογιώργος
   
Τίτλος Πειραματική Διδιασκαλία των Φαινομένων Ανάκλασης και Διάθλασης σε Μαθητές Β Γυμνασίου και Σύγκριση Αυτής με την Παραδοσιακή Διδασκαλία
Φοιτητής Χ.Παππάς
   
Τίτλος Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Μετεωρολογικοί παράγοντες. Μια διδακτική προσέγγιση.
Φοιτητής Β. Πυρπύλης
   
   
 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής