Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Χρηματοδότηση

To Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το οποίο επενδύει στους ανθρώπινους
πόρους και χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, με την προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της
ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών), μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ' ΚΠΣ) του ΥΠΕΠΘ.

 

 

 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής