Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Γενικά

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και η προαγωγή της Διδακτικής της Φυσικής. Το πρόγραμμα, συνδυάζει τη θεωρητική και εμπειρική μελέτη πτυχών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, τη γνωριμία με τις κλασσικές αλλά και τις σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους τηλεμάθησης, την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τέλος την παραγωγή διδακτικού υλικού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες - κλειδιά της Φυσικής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με το πέρας των σπουδών τους, θα έχουν όλα τα εφόδια να υπηρετήσουν σωστά και αποτελεσματικά το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παρακολουθούν από κοντά όλες τις μελλοντικές εξελίξεις που τους αφορούν.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Διδακτική της Φυσικής με Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μεθόδους".

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής κλπ.) των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι των συναφών κλάδων των ΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται ως ακολούθως: Ο ελάχιστος χρόνος είναι ένα ημερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, μέρος του οποίου θα διατεθεί για τη συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, και ο μέγιστος τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ καθορίζονται ως εξής:

Το Πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή ΜΔΕ περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση ενός κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων υποχρεωτικών ή και κατ' επιλογή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εξαμήνων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης.
Ο κύκλος των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορεί να συμπληρώνεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων ή θερινών σχολείων σχετικών με το ΠΜΣ.


 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής