Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Ανακοινώνεται ότι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής» οι εξετάσεις πρόσληψης Μεταπτυχιακών Σπουδαστών θα πραγματοποιηθούν:

  1. Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 11-12 μ.μ. στην αίθουσα (Φ3-005), γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά (επιτρέπεται η χρήση λεξικού).
  2. Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 3 μ.μ. στην αίθουσα (Φ3-005), γραπτές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.
  3. Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα (Φ2- 115), προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-097192-3 ή στους Υπεύθυνους του Προγράμματος στο τηλέφωνο 2651-098642, 98749.

Σχετικό Αρχείο

_____________________________

Επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής »

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» , που λειτουργεί στο Τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ του Παν/μίου Ιωαννίνων συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το οποίο επενδύει στους ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, με την προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών), μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ' ΚΠΣ) του ΥΠΕΠΘ , θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προθεσμία Υποβολής: 21 Σεπτεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 26510-97192-3 ή στη γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 26510-98642

Σχετικό Αρχείο

_____________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Σεπτεμβρίου 2006 )

Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προθεσμία Υποβολής: 22 Σεπτεμβρίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα τηλέφωνα 2651-097491-2, 2651-097192-3.

Σχετικό Αρχείο

____________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Εξετάσεις 2006 )

Ανακοινώνεται ότι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής» οι εξετάσεις πρόσληψης Μεταπτυχιακών Σπουδαστών θα πραγματοποιηθούν:

  1. Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2006, ώρα 12-1 μ.μ. στην αίθουσα (Φ3-005), γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά (επιτρέπεται η χρήση λεξικού).
  2. Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2006, ώρα 3 μ.μ. στην αίθουσα (Φ3-005), γραπτές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.
  3. Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2006, ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα (Φ2- 115), προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651 -097192-3 ή στους Υπεύθυνους του Προγράμματος στο τηλέφωνο
2651-098642.

 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής