Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Εγγραφές

1. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή των ΜΦ στο Π.Μ.Σ. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους ΜΦ. Αυτό σημαίνει εγγραφή και παρακολούθηση σε όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κάθε εξαμήνου, όπου αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα διδάσκονται πρωινές και απογευματινές ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του/της ΜΦ, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει τη μερική φοίτηση ή τη διακοπή της φοίτησης για ένα ή δύο εξάμηνα χωρίς αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.

2. Η εγγραφή των ΜΦ στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο και πρέπει να γίνει προ της καταληκτικής ημερομηνίας, όπως αυτή εμφανίζεται στο ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

3. Οι ΜΦ με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα:

  • αποδέχονται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως αναπτύσσονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών και αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Γ.Σ.Ε.Σ. να αποφασίσει τη διαγραφή τους σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας
  • αποδέχονται τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων για τη διδακτική και βαθμολογική διαχείριση του μαθήματος που διδάσκει.


 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής