Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Διδάσκοντες

Α' Εξάμηνο

Α1. Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής Ι
  Σκορδούλης Κ., Τριανταφυλλόπουλος Η.
Α2. Θέματα Βασικής Φυσικής Ι
  Κοσμάς Θ.
Α3. Παιδαγωγική Ψυχολογία
  Στασινός Δ.
Α4. Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Παιδείας
  Ρίζος Ι.
Α5. Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση Ι
  Καμαράτος Μ., Κώτσης Κ.

Β' Εξάμηνο

Β1. Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής ΙΙ
  Τριανταφυλλόπουλος Η.
Β2. Θέματα Βασικής Φυσικής ΙΙ
  Μάνεσης Ε.
Β3. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Εμβαλωτής Α.
Β4. Ανάπτυξη Μεθόδων Εκμάθησης από Απόσταση
  Ρίζος Ι.
Β5. Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση ΙΙ
  Καμαράτος Μ., Κώτσης Κ.

Καθήκοντα Διδασκόντων

Κάθε διδάσκων/ διδάσκουσα στο Π.Μ.Σ. πρέπει:

(α) να κατανοεί τη βασική αρχή ότι επίκεντρο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υπό διαμόρφωση προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας και ο σεβασμός της χωρίς όρους και διακρίσεις.

(β) να προασπίζει την αξία και το κύρος της επιστημονικής και ερευνητικής διαδικασίας, οριοθετώντας με σαφήνεια κάθε φορά την ενδεδειγμένη πορεία κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης.

(γ) να διευρύνει διαρκώς τους γνωστικούς του/της ορίζοντες και ενημερώνεται συχνά για θέματα που άπτονται του επιστημονικού του/της πεδίου, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει σύνθετη, διεπιστημονική και σύγχρονη γνώση.

(δ) να είναι προσιτός/ή και συνεργάσιμος με τους ΜΦ και να προσφέρει χωρίς διακρίσεις τις εμπειρίες του/της.

(ε) να παρουσιάζει σαφές σχέδιο μαθήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου με οδηγίες, βιβλιογραφία και εμπλουτισμένο θεματολόγιο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ώστε η διδακτέα ύλη να καλύπτει επαρκώς τις επιστημονικές απαιτήσεις του αντικειμένου.

(στ) να βοηθά ως Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ρια ουσιαστικά στην εκπόνηση της ΜΔΕ των ΜΦ, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου.

(ζ) να ανακοινώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων, εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων και άλλων αξιολογήσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής τους και να επιτρέπει την πρόσβαση των ΜΦ στα γραπτά τους μετά τη διόρθωση.

(η) να αποδέχεται τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που εισάγει το Π.Μ.Σ, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

 


 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής