Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων μία (εξοπλισμένη με Η/Υ) διατίθεται τα πρωινά για αποκλειστική χρήση του Π.Μ.Σ. και εξοπλισμένο εργαστήριο, που μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Τις ανάγκες του προγράμματος σε υλικοτεχνική υποδομή καλύπτουν τα λειτουργούντα έντεκα ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος, το δίκτυο Εργαστηρίων Οριζόντιας Δράσης, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 


 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής