Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Αντικείμενο- Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεξαγωγή Έρευνας στην Επιστήμη της Διδακτικής της Φυσικής και η Αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών, κυρίως στο τομέα της Πληροφορικής, για την επίτευξη του αντικειμένου αυτού. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

(α) Κατάρτιση μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα έχει ως αποτέλεσμα ανεξάρτητη και αυτόνομη έρευνα, η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή της Διδακτικής της Φυσικής. Η κατάρτιση θα είναι τέτοια που θα έχει ως αποτέλεσμα καλή προσαρμοστική ικανότητα σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

(β)Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Την παραγωγή διδακτικού υλικού με θέματα τόσο από την Κλασσική Φυσική όσο και από τις περιοχές αιχμής της σύγχρονης έρευνας. Το υλικό αυτό θα ανήκει σε δυο κατηγορίες: i ) υλικό κατάλληλο για τους ίδιους φοιτητές του Π.Μ.Σ. και ii ) υλικό κατάλληλο για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(γ)Παραγωγή αποφοίτων, πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να υπηρετούν ήδη στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι θα μπορούν να αναδειχτούν σε Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής