ΕΝGLISH LANGUAGE

Δρ. Μαρίνα Μάρκου

Φυσικός, Μετεωρολόγος - Κλιματολόγος

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

451 10 Ιωάννινα

τηλ. 26510-98605,  fax 26510-98699,  e-mail: mmarkou@uoi.gr,  http://www.physics.uoi.gr/seci/alprogr.htmlΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο Φυσικής, 1995, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία, 1998, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία, 2006, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

* Φυσική της Ατμόσφαιρας
* Φυσικός Φωτισμός * Ηλιακή Ακτινοβολία * Βιομετεωρολογία - Βιοκλιματολογία


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2007): Generation of daylight reference years for two European cities with different climate: Athens, Greece and Bratislava, Slovakia. Atmospheric Research, (in press).

* Markou, M.T., Bartzokas, A., Kambezidis, H.D. (2007): A new statistical methodology for classification of sky luminance distributions based on scan data. Atmospheric Research, (in press).

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Markou M.T. (2005): A contribution to the predetermination of daylight reference conditions. Proceedings of the 16th International Conference LIGHT 2005, Nizke Tatry, Slovakia 19-21 October 2005, 166-172.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D., Muneer, T. (2005): Sky type classification in Central England during winter. Energy, 30, 1667-1674.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Καμπεζίδης, Χ.Δ. (2004): Μελέτη της ημερήσιας πορείας του ολικού φωτισμού στην περιοχή των Αθηνών. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2004, 655-665.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2004): Sky type classification for the region of Athens, Greece, during a typical daylight and solar radiation year. 1st Symposium of the Hellenic Illumination Committee (HIC) "Technological development of daylight applications", Athens, February 2004, 30-34.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Katsoulis, B.D., Muneer, T., Bartzokas, A. (2004): Sky type classification in south England during the winter period. Building Research Journal, 52, 19-30.

* Μάρκου, Μ.Τ., Καμπεζίδης, Χ.Δ., Κατσούλης, Β.Δ., Muneer, T., Μπαρτζώκας, Α. (2002): Ταξινόμηση των τύπων ουρανού στην περιοχή της νοτίου Αγγλίας κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 146-155.

* McGregor, G.R., Markou, M.T., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2002): An evaluation of the nature and timing of summer human thermal discomfort in Athens, Greece. Climate Research, 20, 83-94.

* Μάρκου, Μ.Τ., Κατσούλης, Β.Δ. (2000): Υπολογισμός των ημερήσιων τιμών Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας για τις αίθριες ημέρες στην Ελλάδα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2000, 503-512.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β.Δ. (1998): Βιοκλιματική μελέτη Βορειοδυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Χαλκίδα, Δεκέμβριος 1998, τόμος Α', 39-45.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β.Δ. (1998): Οι βιομετεωρολογικοί δείκτες PMV και TSENS για την περιοχή των Αθηνών κατά τη θερμή περίοδο του έτους. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998, 483-490.


mmarkou@uoi.gr

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Dr. Marina Markou

Physicist, Meteorologist - Climatologist

Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina,

451 10 Ioannina, Greece

tel. +30-26510-98605,  fax +30-26510-98699,  e-mail: mmarkou@uoi.gr,  http://www.physics.uoi.gr/seci/alprogr.htmlPHOTOGRAPHDEGREES

B.Sc. in Physics, 1995, University of Ioannina Greece
M.Sc. in Meteorology and Climatology, 1998, University of Ioannina, Greece
Ph.D. in Meteorology and Climatology, 2006, University of Ioannina, Greece


RESEARCH INTERESTS

* Physics of the Atmosphere
* Daylight * Solar Radiation * Biometeorology - Bioclimatology


PUBLICATIONS

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2007): Generation of daylight reference years for two European cities with different climate: Athens, Greece and Bratislava, Slovakia. Atmospheric Research, (in press).

* Markou, M.T., Bartzokas, A., Kambezidis, H.D. (2007): A new statistical methodology for classification of sky luminance distributions based on scan data. Atmospheric Research, (in press).

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Markou M.T. (2005): A contribution to the predetermination of daylight reference conditions. Proceedings of the 16th International Conference LIGHT 2005, Nizke Tatry, Slovakia 19-21 October 2005, 166-172.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D., Muneer, T. (2005): Sky type classification in Central England during winter. Energy, 30, 1667-1674.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2004): Sky type classification for the region of Athens, Greece, during a typical daylight and solar radiation year. 1st Symposium of the Hellenic Illumination Committee (HIC) "Technological development of daylight applications", Athens, February 2004, 30-34.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Katsoulis, B.D., Muneer, T., Bartzokas, A. (2004): Sky type classification in south England during the winter period. Building Research Journal, 52, 19-30.

* McGregor, G.R., Markou, M.T., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2002): An evaluation of the nature and timing of summer human thermal discomfort in Athens, Greece. Climate Research, 20, 83-94.


mmarkou@uoi.gr

LABORATORY OF METEOROLOGY