ΕΝGLISH LANGUAGE

Αριστείδης Μπαρτζώκας

Καθηγητής

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

451 10 Ιωάννινα

τηλ. 26510-08477,  fax 26510-08699,  e-mail abartzok@uoi.gr,  http://www.physics.uoi.gr/seci/aris1.html.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο Φυσικής, 1979, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Master of Science στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία, 1981, Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία, 1989, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1982-1985  Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1985-1987  Στρατιωτική Θητεία (Σμηνίτης Μετεωρολόγος)
1987-1990  Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1990-1994  Επί θητεία Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1994-1995  Μόνιμος Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1995-2004  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2004-2016  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2016-          Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συνοπτική Μετεωρολογία-Κλιματολογία * Δυναμική Μετεωρολογία * Βιομετεωρολογία * Κλιματικές Μεταβολές * Στατιστική Κλιματολογία * Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος * Πρόγνωση Καιρού


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

* Kolios, S., Hatzianastassiou, N., Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2022): Accuracy assessment of a satellite-based rain estimation algorithm using a network of meteorological stations over Epirus Region, Greece. Atmosphere, 13, 1286, DOI: 10.3390/atmos13081286.

* Nousis L., Diamanti C., Bozidis P., Kyritsi M., Koursolioutsou A., Hatjichristodoulou C., Bartzokas A., Gartzonika K., Ntzani E. (2022): COVID-19 Outbreak Monitoring through SARS-COV-2 Wastewater Surveillance: A Case-Study for Medium Outbreaks in Small Urban Environments. Proceedings of "Public Health and Water Conference & Wastewater Disease Surveillance Summit", Water Environment Federation, Duke Energy Convention Center, Cincinnati, Ohio, USA, 21-24 March 2022.

* Doule G.Τ., Fotiadi A.K., Chaskos D.C., Sindosi O.A., Bartzokas A. (2021): A study on the sea breeze characteristics at the coasts of Epirus, NW Greece. Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2021, Eds. A. Bartzokas, P. Nastos), ISBN 978-960-233-267-2, Ioannina, 26-29 September 2021, 762-766.

* Kotsias G., Lolis C.J., Hatzianastassiou N., Lionello P., Bartzokas A. (2021): An objective definition of seasons for the Mediterranean region based on the long term mean intra-annual variations of meteorological parameters. Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2021, Eds. A. Bartzokas, P. Nastos), ISBN 978-960-233-267-2, Ioannina, 26-29 September 2021, 684-688.

* Dinopoulou E.V., Bartzokas A., Sioutas M. (2021): A spatio-temporal study on hail in Central Macedonia, Greece. Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2021, Eds. A. Bartzokas, P. Nastos), ISBN 978-960-233-267-2, Ioannina, 26-29 September 2021, 649-653.

* Chaskos D.C., Lolis C.J., Kotroni V., Bartzokas A. (2021): A weather type classification for northwestern Greece. Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2021, Eds. A. Bartzokas, P. Nastos), ISBN 978-960-233-267-2, Ioannina, 26-29 September 2021, 644-648.

* Sindosi O.A., Hatzianastassiou N., Bartzokas A., Markozannes G., Rizos E., Ntzani E. (2021): PM10 concentrations at Ioannina and relationship with meteorological conditions. Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2021, Eds. A. Bartzokas, P. Nastos), ISBN 978-960-233-267-2, Ioannina, 26-29 September 2021, 140-144.

* Kotsias G., Lolis C.J., Hatzianastassiou N., Lionello P., Bartzokas A. (2021): A comparison of different approaches for the definition of seasons in the Mediterranean region. International Journal of Climatology, 1-21, DOI: 10.1002/joc.7345

* Sindosi Ο.Α., Hatzianastassiou Ν., Markozannes G., Rizos E.C., Ntzani E., Bartzokas A. (2021): PM10 concentrations in a provincial city of inland Greece in the times of austerity and their relationship with meteorological and socioeconomic conditions. Water, Air, & Soil Pollution, 232, 77, 1-19, DOI: 10.1007/s11270-021-05008-3

* Kotsias G., Lolis C.J., Hatzianastassiou N., Lionello P., Bartzokas A. (2021): An objective definition of seasons for the Mediterranean region. International Journal of Climatology, 41 (Suppl. 1), E1889–E1905, DOI: 10.1002/joc.6819.

* Christofilakis V., Tatsis G., Lolis C.J., Chronopoulos S.K., Kostarakis P., Bartzokas A., Nistazakis H.E. (2020): A rain estimation model based on microwave signal attenuation measurements in the city of Ioannina, Greece. Meteorological Applications, 27, e1932, DOI: 10.1002/met.1932.

* Kotsias G., Lolis C.J., Hatzianastassiou N., Levizzani V., Bartzokas A. (2020): On the connection between large-scale atmospheric circulation and winter GPCP precipitation over the Mediterranean region for the period 1980-2017. Atmospheric Research, 233, 104714.

* Lolis C.J., Kotsias G., Bartzokas A. (2018): Objective definition of climatologically homogeneous areas in the southern Balkans based on the ERA5 data set. Climate, 6, 96, doi:10.3390/cli6040096.

* Georgopoulos K., Bartzokas A. (2018): Α study on soil temperature in Ioannina, NW Greece; relation with other meteorological parameters and atmospheric circulation. Proceedings of the 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, 15-17 October 2018, 911-916.

* Kotsias G., Lolis C.J., Hatzianastassiou N., Bartzokas A. (2018): On the connection between the large-scale atmospheric circulation and the winter GPCP precipitation over the Mediterranean region for the period 1980-2017. Proceedings of the 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, 15-17 October 2018, 305-310.

* Dourou F.P., Papadopoulos V.P., Lolis C.J., Bartzokas A. (2018): Sea-surface response to atmospheric circulation anomalies in the Mediterranean and the Black Seas during winter; a 50-year climatology. Proceedings of the 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, 15-17 October 2018, 156-161.

* Christofilakis V., Tatsis G., Votis C.T., Chronopoulos S.K., Kostarakis P., Lolis C.J., Bartzokas A. (2018): Rainfall measurements due to radio frequency signal attenuation at 2 GHz. Journal of Signal and Information Processing, 9, 192-201.

* Lytra A.V., Bartzokas A., Darula S., Markou M.T. (2018): Determination of diurnal daylight courses for a central European region. Solar Energy, 169, 441-449.

* Rizou D., Flocas H.A., Hatzaki Μ., Bartzokas A. (2018): A statistical investigation of the impact of the Indian monsoon on the eastern Mediterranean circulation. Atmosphere, 9 (3), 90, 1-27, doi:10.3390/atmos9030090.

* Gatidis C., Lolis C.J., Lagouvardos K., Kotroni V., Bartzokas A. (2018): On the seasonal variability and the spatial distribution of lightning activity over the broader Greek area and their connection to atmospheric circulation. Atmospheric Research, 208, 180-190.

* Ioannidis E., Lolis C.J., Papadimas C.D., Hatzianastassiou N., Bartzokas A. (2018): On the intra-annual variation of cloudiness over the Mediterranean region. Atmospheric Research, 208, 246-256.

* Tsabouri S., Gkoutsias A., Lolis C.J., Makis A., Chaliasos B., Bartzokas A. (2018): Impact of meteorological factors on the emergence of bronchiolitis in Northwestern Greece. Allergologia et Immunopathologia, 46 (1), 24-30.

* Tatsis G., Votis C.I., Christofilakis V., Chronopoulos S.K., Kostarakis P., Lolis C.J., Bartzokas A., Nistazakis H.E. (2018): Rainfall events' correlation with S-band signal attenuation. 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 7-9 May 2018, Thessaloniki, Greece. DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376582, Publisher: IEEE.

* Bartzokas A., Georgopoulos K. (2017): A study on diurnal and intra-annual variations of soil temperatures in Ioannina, NW Greece. In the Memory of Professor A.G. Paliatsos, Eds. Piraeus & Islands Technological Research Center, Hellenic Meteorological Society, Athens, 13-22.

* Καββαδίας Κ.Α., Μπαρτζώκας Α., Καμπεζίδης Χ. (2017): Συγκρότηση Τυπικών Μετεωρολογικών Ετών (ΤΜΕ) σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας. Επιστημονικός Τόμος στη μνήμη του Καθηγητή Αθανάσιου Γ. Παλιατσού, Εκδ. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων (ΚΤΕ), Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (ΕΜΤΕ), Αθήνα, 126-135.

* Kaskaoutis D.G., Rashki A., Houssos E.E., Legrand M., Francois P., Bartzokas A., Kambezidis H.D., Dumca U.C., Goto D., Takemura T. (2017): Assessment of changes in atmospheric dynamics and dust activity over southwest Asia using the Caspian Sea - Hindu Kush Index. International Journal of Climatology, 37 (Suppl. 1), 1013-1034.

* Dafis S., Lagouvardos K., Kotroni V., Giannaros T.M., Bartzokas A. (2017): Observational and modelling study of a mesoscale convective system during the HYMEX – SOP1. Atmospheric Research, 187, 1-15.

* Kaskaoutis D.G., Houssos E.E., Rashki A., Bartzokas A., Legrand M., Francois P., Kambezidis H.D. (2016): The Caspian Sea– Hindu Kush Index (CasHKI) – a regulatory factor for atmospheric dynamics and dust activity in southwest Asia. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 2, 941-948.

* Lytra A.V., Bartzokas A., Darula S. (2016): Modes of diurnal variation of illuminance in Bratislava, Slovakia, during winter. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 683-688.

* Ioannidis E., Lolis C.J., Bartzokas A. (2016): Seasonal variability of total cloud cover in the Mediterranean region for the period 1948-2014. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 629-634.

* Gatidis C., Lolis C.J., Lagouvardos K., Kotroni V., Bartzokas A. (2016): A Study on the intra-annual variation and the spatial distribution of lightning activity over Greece. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 621-628.

* Dourou F.P., Papadopoulos V.P., Lolis C.J., Bartzokas A. (2016): A 50-year climatology of sea-surface response to atmospheric circulation anomalies in the Mediterranean and the Black Seas during summer. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 503-508.

* Patsiarika K.S., Bartzokas A. (2016): Merominia. An investigation of their scientific basis. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 469-474.

* Spyropoulou P.V., Bartzokas A. (2016): Atmospheric circulation characteristics favoring extreme minimum air temperature values over the greater Mediterranean region. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 443-448.

* Georgopoulos K., Houssos E.E., Gkikas A., Papadimas C.D., Lolis C.J., Bartzokas A. (2016): Deucalion: modern educational tools for precaution measures during extreme weather events. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 429-436.

* Dafis S., Lagouvardos K., Kotroni V., Giannaros T.M., Bartzokas A. (2016): Numerical simulations and observational study of a Mesoscale Convective System in France, during the HyMeX - SOP1 using the WRF model. Perspectives on Atmospheric Sciences (Proceedings of COMECAP 2016, Thessaloniki 19-21 September 2016, Eds. T.S Karacostas, A.F. Bais, P.T. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, vol. 1, 41-48.

* Hatzianastassiou, N., Papadimas, C.D., Lolis, C.J., Bartzokas, A., Levizzani, V., Pnevmatikos, J.D., Katsoulis, B.D. (2016): Spatial and temporal variability of precipitation over the Mediterranean Basin based on 32-year satellite Global Precipitation Climatology Project data. Part-II: Inter-annual variability and trends. International Journal of Climatology, 36, 4755-4766.

* Hatzianastassiou, N., Papadimas, C.D., Lolis, C.J., Bartzokas, A., Levizzani, V., Pnevmatikos, J.D., Katsoulis, B.D. (2016): Spatial and temporal variability of precipitation over the Mediterranean Basin based on 32-year satellite Global Precipitation Climatology Project data. Part-I: Evaluation and climatological patterns. International Journal of Climatology, 36, 4741-4754.

* Petcu, D., Iuhasz, G., Pop, D., Talia, D., Carretero, J., Prodan, R., Fahringer, T., Grasso, I., Doallo, R., Martin, M., Fraguela, B.B., Trobec, R., Depolli, M., Rodriguez, F.A., De Sande, F., Da Costa, G., Pierson, J.-M., Anastasiadis, S., Bartzokas, A., Lolis, C., Goncalves, P., Brito, F., Brown, N. (2016): On processing extreme data. Scalable Computing: Practice and Experience, 16 (4), 467-489.

* Kaskaoutis, D.G., Houssos, E.E., Rashki, A., Francois, P., Legrand, M., Goto, D., Bartzokas, A., Kambezidis, H.D., Takemura, T. (2016): The Caspian Sea - Hindu Kush Index (CasHKI): a regulatory factor for dust activity over southwest Asia. Global and Planetary Change, 137, 10-23.

* Gaitanis, G., Lolis, C.J., Tsartsarakis, A., Kalogeropoulos, C., Levidiotou-Stefanou, S., Bartzokas, A., Bassukas, I.D. (2016): An aggregate of four anthrax cases during the dry summer 2011 in Epirus, Greece. Dermatology, 232 (1), 112-116.

* Dafis, S., Lolis, C.J., Houssos, E.E., Bartzokas, A. (2015): The atmospheric circulation characteristics favoring snowfall in an area with complex relief in northwestern Greece. International Journal of Climatology, 36 (10), 3561-3577.

* Kambezidis, H.D., Psiloglou, B.E., Kavadias, K.A., Paliatsos, A.G., Bartzokas, A. (2015): Development of a Greek solar map based on solar model estimations. Proceedings of the Seventh Workshop on Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Space Weather Section of the Spave Research and Technologies Institute of the Bulgarian Acadely of Sciences. Sunny Beach, Bulgaria, 1-5 June 2015, 57-62.

* Moustris, K.P., Nastos, P.T., Bartzokas, A., Larissi, I.K., Zacharia, P.T., Paliatsos, A.G. (2015): Energy consumption based on heating/cooling degree days within the urban environment of Athens, Greece. Theoretical and Applied Climatology, 122, 517-529.

* Sindosi, O.A., Bartzokas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K. (2015): Influence of orography on precipitation amount and distribution in NW Greece; a case study. Atmospheric Research, 152, 105-122.

* Rizou, D., Flocas, H.A., Athanasiadis, P., Bartzokas, A. (2015): Relationship between the Indian summer monsoon and the large-scale circulation variability over the Mediterranean. Atmospheric Research, 152, 159-169.

* Gkikas, A., Houssos, E.E., Lolis, C.J., Bartzokas, A., Mihalopoulos, N., Hatzianastassiou N. (2015): Atmospheric circulation evolution related to desert dust episodes over the Mediterranean. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 141 (690), 1634-1645.

* Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., Houssos, E.E., Mofidi, A., Goto, D., Bartzokas, A., Francois, P., Legrand, M. (2015): Meteorological aspects associated with dust storms in the Sistan region, southeastern Iran. Climate Dynamics, 45, 407-424.

* Kaskaoutis, D.G., Houssos, E.E., Goto, D., Bartzokas, A., Nastos, P.T., Sinha, P.R., Kharol, S.K., Kosmopoulos, P.G., Singh, R.P., Takemura, T. (2014): Synoptic weather conditions and aerosol episodes over Indo-Gangetic Plains, India. Climate Dynamics, 43, 2313-2331.

* Kavadias, K., Paliatsos, A.G., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A. (2014): Comparison of long-term broad band model results with experimental measurements of solar radiation. Fresenius Environmental Bulettin, 23 (12a), 3178-3187.

* Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., Houssos, E.E., Mofidi, A., Bartzokas, A. (2014): Meteorological conditions associated with severe dust storms in the Sistan region, Iran. Proceedings of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, (COMECAP 2014, Eds. M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, P. Nastos), Heraklion 28-31 May 2014, vol. 1, 492-496.

* Lytra, A.V., Bartzokas, A., Darula, S. (2014): Modes of diurnal variation of illuminance in Bratislava, Slovakia, during summer. Proceedings of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, (COMECAP 2014, Eds. M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, P. Nastos), Heraklion 28-31 May 2014, vol. 2, 163-167.

* Varrias, S., Lolis, C.J., Houssos, E.E., Bartzokas, A. (2014): Atmospheric circulation characteristics favouring precipitation in Cyclades Islands, southern Aegean. Proceedings of the 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere, (COMECAP 2014, Eds. M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, P. Nastos), Heraklion 28-31 May 2014, vol. 3, 301-306.

* Πεζούλα, Ο., Μπαρτζώκας, Α. (2014): Μελέτη της απόκλισης και της σύγκλισης του πεδίου των ανέμων σε κατακόρυφα επίπεδα κατά μήκος συγκεκριμένων μεσημβριών πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Απόστολο Φλόκα (Συνακτική Επιτροπή: Κ. Χέλμης, Π. Νάστος). Πανεπιστήμιο Aθηνών, Aθήνα, 153-159.

* Bartzokas, A., Lolis, C.J., Kassomenos, P.A., McGregor, G.R. (2013): Climatic characteristics of summer human thermal discomfort in Athens and its connection to atmospheric circulation. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 3271-3279.

* Rizou, D., Flocas, H.A., Bartzokas, A., Helmis, C.G. (2013): On the link between Indian summer monsoon and the Etesian pattern over the Aegean Sea. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, (T.D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Athens, 5-7 September 2013, CEST2013_0405.

* Sindosi, O.A., Bartzokas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K. (2013): Investigation for a possible influence of Ioannina and Metsovo Lakes (Epirus, NW Greece), on precipitation, during the warm period of the year. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, (T.D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Athens, 5-7 September 2013, CEST2013_326.

* Τσιρογιάννη, Μ.Ι., Μπαρτζώκας, A., Μικρόπουλος, Τ.A. (2013): Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών Φυσικής για το φαινόμενο της εξάτμισης. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 26-28 Απριλίου 2013, 849-856, ISBN: 978-618-80580-1-9.

* Rizou, D., Flocas, H.A., Athanasiadis, P., Bartzokas, A. (2012): Large-scale variability over Mediterranean associated with the Indian summer Monsoon. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Proceedings of COMECAP 2012, Eds. C.G. Helmis, P. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, 701-708.

* Pezoula, O., Bartzokas, A. (2012): A study of convergence and divergence of the wind field over Europe and the Mediterranean. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Proceedings of COMECAP 2012, Eds. C.G. Helmis, P. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, 671-676.

* Lolis, C.J., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2012): On the climate characteristics of convection contribution to precipitation in southeastern Europe. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Proceedings of COMECAP 2012, Eds. C.G. Helmis, P. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, 571-576.

* Sindosi, O.A., Bartzokas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K. (2012): The impact of topography on the precipitation regime over Epirus, NW Greece, during the cold period of the year. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Proceedings of COMECAP 2012, Eds. C.G. Helmis, P. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, 285-291.

* Chaskos, D.C., Bartzokas, A., Pnevmatikos, J.D. (2012): Wind energy in N.W. Greece. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Proceedings of COMECAP 2012, Eds. C.G. Helmis, P. Nastos), Springer Atmospheric Sciences, 43-50.

* Vouterakos, P.A., Moustris, K.P., Bartzokas, A., Ziomas, I.C., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. (2012): Forecasting the discomfort levels within the greater Athens area, Greece using artificial neural networks and multiple criteria analysis. Theoretical and Applied Climatology, 110, 329-343.

* Kaskaoutis, D.G., Gautam, R., Singh, R.P., Houssos, E.E., Goto, D., Singh, S., Bartzokas, A., Kosmopoulos, P.G., Sharma, M., Hsu, N.C., Holben, B.N., Takemura, T. (2012): Influence of anomalous dry conditions on aerosols over India: transport, distribution and properties. Journal of Geophysical Research - Atmospheres, 117, D09106, doi:10.1029/2011JD017314.

* Papadopoulos, V.P., Josey, S.A., Bartzokas, A., Somot, S., Ruiz, S., Drakopoulou, P. (2012): Large scale atmospheric circulation favoring deep and intermediate water formation in the Mediterranean Sea. Journal of Climate, 25, 6079-6091.

* Lolis, C.J., Bartzokas, A., Lagouvardos, K., Metaxas D.A. (2012): Intra-annual variation of atmospheric static stability in the Mediterranean region: a 60-year climatology. Theoretical and Applied Climatology, 110, 245-261.

* Sindosi, O.A., Bartzokas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K. (2012): Verification of precipitation forecasts of MM5 model over Epirus, NW Greece, for various convective parameterization schemes. Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 1393-1405.

* Gkikas, A., Houssos, E.E., Hatzianastassiou, N., Papadimas, C.D., Bartzokas A. (2012): Synoptic conditions favouring the occurrence of aerosol episodes over the broader Mediterranean basin. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 138, 932-949.

* Papadimas, C.D., Bartzokas, A., Lolis, C.J., Hatzianastassiou, N. (2012): Sea-level pressure-air temperature teleconnections during northern hemisphere winter. Theoretical and Applied Climatology, 108 (1-2), 173-189.

* Papadopoulos, V.P., Bartzokas, A., Chronis, T., Georgopoulos, D., Ferentinos, G. (2012): Factors regulating the air-sea heat fluxes regime over the Aegean Sea. Journal of Climate, 25, 491-508.

* Houssos, E.E., Lolis, C.J., Gkikas, A., Hatzianastassiou, N., Bartzokas A. (2012): On the atmospheric circulation characteristics associated with fog in Ioannina, north-western Greece. International Journal of Climatology, 32, 1847-1862.

* Papadopoulos, V.P., Bartzokas, A., Chronis, T., Ruiz, S., Zarokanellos, N., Ferentinos, G. (2011): Correlation between air-sea heat fluxes over the Aegean Sea and the total precipitable water over Europe and North Africa. Advances in Science and Research, 6, 63-67.

* Kavadias, K.A., Paliatsos, A.G., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Bartzokas, A. (2010): Building comprehensive meteorological data files with the use of artificial neural networks. Proceedings of the XI World Renewable Energy Congress. Radiation and solar materials, (Editor: A.A.M. Sayigh). Abu Dhabi, UAE, 25-30 September 2010, 1-6.

* Bartzokas, A., Azzopardi, J., Bertotti, L., Buzzi, A., Cavaleri, L., Conte, D., Davolio, S., Dietrich, S., Drago, A., Drofa, O., Gkikas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Lolis, C.J., Michaelides, S., Miglietta, M., Mugnai, A., Music, S., Nikolaides, K., Porcu, F., Savvidou, K., Tsirogianni, M.I. (2010): The RISKMED project: philosophy, methods and products. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 1393-1401.

* Koletsis, I., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Bartzokas, A. (2010): The interaction of northern wind flow with the complex topography of Crete Island - Part 2: Numerical study. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 1115-1127.

* Σαλμά, Χ.Δ., Μπαρτζώκας, Α. (2010): Μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας της βροχής στην περιοχή των Ιωαννίνων. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, Μάιος 2010, 657-665.

* Λώλης, Χ.Ι., Μπαρτζώκας, Α., Μεταξάς, Δ.Α. (2010): Ενδο-ετήσια μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής στατικής αστάθειας στην περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, Μάιος 2010, 641-648.

* Κωλέτσης, Ι., Λαγουβάρδος, Κ., Κοτρώνη, Β., Μπαρτζώκας, Α. (2010): Παρατηρησιακή και αριθμητική μελέτη της βόρειας ροής στο ορεινό κανάλι της Κρήτης. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, Μάιος 2010, 394-402.

* Σιντόση, Ο.Α., Μπαρτζώκας, Α., Κοτρώνη, Β., Λαγουβάρδος, Κ. (2010): Μελέτη της αξιοπιστίας του μοντέλου ΜΜ5 στη βροχόπτωση της Ηπείρου για διαφορετικές οριζόντιες αναλύσεις και επιλογές σχημάτων. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πάτρα, Μάιος 2010, 158-168.

* Bartzokas, A., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Lolis, C.J., Gkikas, A., Tsirogianni, M.I. (2010): Weather forecast in north-western Greece: RISKMED warnings and verification of MM5 model. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 383-394.

* Papadimas, C.D., Fotiadi, A.K., Hatzianastassiou, N., Vardavas, I., Bartzokas, A. (2010): Regional Covariability and Teleconnection Patterns in Surface Solar Radiation on a Planetary Scale. International Journal of Climatology, 30, 2314-2329.

* Houssos, E.E., Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2009): The main characteristics of atmospheric circulation associated with fog in Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences , 9, 1857-1869.

* Koletsis, I., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Bartzokas, A. (2009): The interaction of northern wind flow with the complex topography of Crete Island - Part 1: Observational study. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 1845-1855.

* Markou, M.T., Bartzokas, A., Kambezidis, H.D. (2009): Daylight climatology in Athens Greece: types of diurnal variation of illuminance levels. International Journal of Climatology, 29, 2137-2145.

* Tsirogianni, M.I., Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2009): Winter air temperature covariability between the lower troposphere and higher tropospheric layers; the case of the North Atlantic Oscillation. Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, (T.D. Lekkas ed., Univ. of the Aegean). Chania, Crete, 3-5 September 2009, A1448-A1456.

* Koletsis, I., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Bartzokas, A. (2009): Numerical study of a downslope windstorm in Northwestern Greece. Atmospheric Research, 94, 178-193.

* Makra, L., Mika, J., Bartzokas, A., Beczi, R., Sumeghy, Z. (2009): Comparison of objective air-mass types and the Peczely weather types and their ability to classify levels of air pollutants in Szeged, Hungary. International Journal of Environment and Pollution, 36, 81-98.

* Paschalidou, A.K., Kassomenos, P.A., Bartzokas, A. (2009): A comparative study on various statistical techniques predicting ozone concentrations: implications to environmental management. Environmental Monitoring and Assessment, 148, 277-289.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A., Lolis, C.J., Philandras, C.M. (2009): Contribution to the seasonal air temperature forecast in the Northern Hemisphere; a statistical approach . Fresenius Environmental Bulletin, 18 (3), 253-260.

* Lolis, C.J., Metaxas, D.A., Bartzokas, A. (2008): On the intra-annual variability of atmospheric circulation in the Mediterranean region. International Journal of Climatology, 28, 1339-1355.

* Houssos, E.E., Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2008): Atmospheric circulation patterns associated with extreme precipitation amounts in Greece. Advances in Geosciences, 17, 5-11.
http://www.adv-geosci.net/17/5/2008/adgeo-17-5-2008.pdf

* Χούσος, Η.Ε., Λώλης, Χ.Ι., Χαραντώνης, Θ., Ζιακόπουλος, Δ., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Οι κύριες συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν την εμφάνιση ομίχλης στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 561-568.

* Τσιρογιάννη, Μ.Ι., Λώλης, Χ.Ι., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Συμμεταβλητότητα της θερμοκρασίας του αέρα στη μέση και κατώτερη Τροπόσφαιρα στο Βόρειο Ημισφαίριο κατά το χειμώνα. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 521-527.

* Λώλης, Χ.Ι., Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α., Λιάνου Μ.Κ. (2008): Η ενδο-ετήσια μεταβλητότητα του Σχετικού Γεωστροφικού Στροβιλισμού στη μέση και κατώτερη Τροπόσφαιρα πάνω από την περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 409-415.

* Αθανασοπούλου, Χ.Β., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Οι από μέρα σε μέρα μεταβολές της θερμοκρασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν τις ακραίες μεταβολές κατά το χειμώνα (1970-2005). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 323-330.

* Μπαρτζώκας, Α., Κοτρώνη, Β., Λαγουβάρδος, Κ., Λώλης, Χ.Ι., Γκίκας, Α., Τσιρογιάννη, Μ.Ι. (2008): Το Πρόγραμμα "RISKMED". Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 163-170.

* Κωλέτσης, Ι., Λαγουβάρδος, Κ., Κοτρώνη, Β., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Μελέτη περιπτώσεων ισχυρού καταβατικού ανέμου στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 131-138.

* Makra, L., Mika, J., Bartzokas, A., Sumeghy, Z., Gal, A., Biro, L. (2008): Relationship between the groups of Peczely's large-scale weather types and air pollution levels in Szeged, Hungary. Proceedings of the 8th Hellenic Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Athens, May 2006, vol. C, 135-145.

* Χατζηαναστασίου, Ν., Παπαδήμας, Χ.Δ., Φωτιάδη, Α.Κ., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Μελέτη των διακυμάνσεων της ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και το χρόνο σε πλανητική κλίμακα. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Μάιος 2006, τόμος Β, 355-368.

* Λώλης, Χ.Ι., Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Ενδο-ετήσια μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Μάιος 2006, τόμος Α, 330-337.

* Κοντογιάννη, Α.Β., Μπαρτζώκας, Α. (2008): Ανάλυση ακραίων καταστάσεων εξάτμισης στη Β.Δ. Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Μάιος 2006, τόμος Α, 303-312.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2007): Generation of daylight reference years for two European cities with different climate: Athens, Greece and Bratislava, Slovakia. Atmospheric Research, 86, 315-329.

* Bartzokas, A., Colyvas, E.D., Loizou, S.T. (2007): On the intra-annual variation of sea surface temperature on global scale. Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology , (T. D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Kos island, 5-7 September 2007, vol. A, 128-135.

* Houssos, E.E., Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2007): The atmospheric conditions over Europe and the Mediterranean, favoring snow events in Athens, Greece. Advances in Geosciences, 12, 127-135.
http://www.adv-geosci.net/12/127/2007/adgeo-12-127-2007.pdf

* Makra, L., Mika, J., Bartzokas, A., Sumeghy, Z. (2007): Relationship between the Peczely's large-scale weather types and air pollution levels in Szeged, southern Hungary. Fresenius Environmental Bulletin, 16 (6), 660-673.

* Markou, M.T., Bartzokas, A., Kambezidis, H.D. (2007): A new statistical methodology for classification of sky luminance distributions based on scan data. Atmospheric Research, 86, 261-277.

* Makra, L., Juhasz, M., Mika, J., Bartzokas, A., Beczi, R., Sumeghy, Z. (2007): Relationship between the Peczely's large-scale weather types and airborne pollen grain concentrations for Szeged, Hungary. Grana, 46, 43-56.

* Λώλης, Χ.Ι., Σιντόση, Ο.Α., Μπαρτζώκας, Α. (2007): Αντικειμενική ταξινόμηση συνοπτικών καταστάσεων που ευνοούν τη χειμερινή βροχόπτωση στην περιοχή των Αθηνών. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Καλαμπάκα, Ιανουάριος 2001, 39-42.

* Paschalidou, A.K., Kassomenos, P.A., Bartzokas, A. (2006): Comparison of various methods for modelling the dependence of Ozone concentrations on meteorological and pollutant parameters in Athens. [Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable development (EEESD'06), Vouliagmeni, Athens, Greece, 11-13 July, 2006]. WSEAS Transactions on Environment and Development, 5(2), 684-689.

* Houssos, E.E., Bartzokas, A. (2006): Extreme precipitation events in NW Greece. Advances in Geosciences, 7, 91-96.
http://www.adv-geosci.net/7/91/2006/adgeo-7-91-2006.pdf

* Makra, L., Juhasz, M., Mika, J., Bartzokas, A., Beczi, R., Sumeghy, Z. (2006): An objective classification system of air mass types for Szeged, Hungary with special attention to plants' pollen levels. International Journal of Biometeorology, 50, 403-421.

* Makra, L., Mika, J., Bartzokas, A., Beczi, R., Borsos, E., Sumeghy, Z. (2006): An objective classification system of air mass types for Szeged, Hungary with special interest to air pollution levels. Meteorology and Atmospheric Physics, 92, 115-137.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Markou M.T. (2005): A contribution to the predetermination of daylight reference conditions. Proceedings of the 16th International Conference LIGHT 2005, Nizke Tatry, Slovakia 19-21 October 2005, 166-172.

* Bartzokas, A., Houssos, E.E. (2005): Extreme temperature events in NW Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes , (A.N. Skouloudis, P. Kassomenos, J. Bartzis, ed.), Sissi (Malia), Crete, 17-20 October 2005, 556-560.

* Kontogianni, A.V., Bartzokas, A. (2005): A study on evaporation in Ioannina, NW Greece. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology , (T. D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Rhodes island, 1-3 September 2005, vol. B, 443-448.

* Bartzokas, A., Kambezidis, H.D., Darula, S., Kittler, R. (2005): Comparison between winter and summer sky-luminance distribution in Central Europe and in the Eastern Mediterranean. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 67, 709-718.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D., Muneer, T. (2005): Sky type classification in Central England during winter. Energy, 30, 1667-1674.

* Χούσος, Η.Ε., Μπαρτζώκας, Α. (2004): Διακυμάνσεις της ενδο-ετήσιας πορείας της πίεσης στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2004, 619-629.

* Λώλης, Χ.Ι., Κασσωμένος, Π.Α., Μπαρτζώκας, Α. (2004): Αντικειμενική ταξινόμηση ημερησίων τύπων καιρού για την περιοχή των Αθηνών με τη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων ανά τρίωρο για την περίοδο 1992-2001. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2004, 646-654.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Καμπεζίδης, Χ.Δ. (2004): Μελέτη της ημερήσιας πορείας του ολικού φωτισμού στην περιοχή των Αθηνών. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2004, 655-665.

* Παπαδήμας, Χ.Δ., Μπαρτζώκας, Α. (2004): Σχέσεις ατμοσφαιρικής πίεσης - θερμοκρασίας αέρα στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους χειμερινούς μήνες. Διερεύνηση δυνατότητας πρόγνωσης. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2004, 674-685.

* Lolis, C.J., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2004): Relation between sensible and latent heat fluxes in the Mediterranean and precipitation in the Greek area during winter. International Journal of Climatology, 24, 1803-1816.

* Παπαδήμας, Χ.Δ., Μπαρτζώκας Α. (2004): Σχέσεις ατμοσφαιρικής πίεσης - θερμοκρασίας αέρα στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους θερινούς μήνες. Διερεύνηση δυνατότητας πρόγνωσης. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2004, τόμος Ι, 82-89.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A., Darula, S., Kittler, R. (2004): Sky type classification for the region of Athens, Greece, during a typical daylight and solar radiation year. 1st Symposium of the Hellenic Illumination Committee (HIC) "Technological development of daylight applications", Athens, February 2004, 30-34.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A. (2004): Frequency probabilities of daylight illuminance courses due to sunshine duration. 1st Symposium of the Hellenic Illumination Committee (HIC) "Technological development of daylight applications", Athens, February 2004, 26-29.

* Bartzokas, A., Kassomenos, P., Petrakis, M., Celessides, C. (2004): The effect of meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and respiratory problems in Athens. Indoor and Built Environment, 13, 271-275.

* Markou, M.T., Kambezidis, H.D., Katsoulis, B.D., Muneer, T., Bartzokas, A. (2004): Sky type classification in south England during the winter period. Building Research Journal, 52, 19-30.

* Sindosi, O.A., Katsoulis, B.D., Bartzokas, A. (2003): An objective definition of air mass types affecting Athens, Greece; the corresponding atmospheric pressure patterns and air pollution levels. Environmental Technology, 24, 947-962.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A. (2003): Reconstruction of missing measured illuminance values in regular daylight data recordings Proceedings of the 14th International Conference LIGHT 2003, House of Technology of Bratisalva. The Low Tatras, Liptovsky Jan, October 2003, 62-70.

* Bartzokas, A., Kambezidis, H.D., Darula, S., Kittler, R. (2003): Sky luminance distribution in central Europe and the Mediterranean during summer period. Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology , (T. D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Lemnos island, 8-10 September 2003, vol. A, 79-85.

* Bartzokas, A., Lolis, C.J., Metaxas, D.A. (2003): The 850hPa relative vorticity centres of action for winter precipitation in the Greek area. International Journal of Climatology, 23, 813-828.

* Bartzokas, A., Lolis, C.J., Metaxas, D.A. (2003): A study on the intra-annual variation and the spatial distribution of precipitation amount and duration over Greece on a 10-day basis. International Journal of Climatology, 23, 207-222.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A., Giles, B.D. (2002): On the relation between sea surface and lower troposphere temperature over the northern hemisphere GLOBAL NEST. The International Journal, 4, 127-137.

* Lolis C. J., Bartzokas, Α., Katsoulis, Β. D. (2002): Relation between sensible and latent heat fluxes in the Mediterranean and precipitation in the Greek area during winter. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 681-693.

* Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α., Λώλης Χ.Ι., Φιλάνδρας Κ. (2002): Συμβολή στην εποχική πρόγνωση της θερμοκρασίας του αέρα στο βόρειο ημισφαίριο με τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 172-185.

* Nousia, C.-S., Danielides, V., Patrikakos, A., Bartzokas, Α., Lolis, C. J., Skevas, Α. (2002): Effect of meteorological parameters on acute laryngitis in adults. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 745-751.

* Μυρωνάκης, Κ., Μπαρτζώκας, Α., Μακρογιάννης, Τ.Ι. (2002): Μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας της ατμοσφαιρικής πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 211-219.

* Μάρκου, Μ.Τ., Καμπεζίδης, Χ.Δ., Κατσούλης, Β.Δ., Muneer, T., Μπαρτζώκας, Α. (2002): Ταξινόμηση των τύπων ουρανού στην περιοχή της νοτίου Αγγλίας κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 146-155.

* Bartzokas, Α., Lolis C. J., Μetaxas, Δ. Α. (2002): 850hPa relative vorticity centres of action for winter precipitation in the Greek area. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002, 559-573.

* Bartzokas, A., Darula, S., Kambezidis, H.D., Kittler, R. (2003): Sky luminance distribution in central Europe and the Mediterranean area during the winter period. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 65, 113-119.

* Μπαρτζώκας Α. (2002): Μαθηματική μοντελοποίηση στο χώρο της κλιματολογίας Πρακτικά διημερίδας "Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες: Εξελίξεις και Προοπτικές", Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι Σάμου, 6-8 Ιουνίου 2002, 17-23.

* Lolis, C.J., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2002): Spatial and temporal 850hPa air temperature and SST covariances in the Mediterranean region and their connection to atmospheric circulation. International Journal of Climatology, 22, 663-676.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H.D., Bartzokas, A. (2002): Dynamics of radiation and daylight climate linked with standard skies. Proceedings of the CIE/ARUP Symposium on Visual Environment, The Royal Society London, April 2002, CIE Publ. x024, 43-48.

* Danielides, V., Nousia, C.-S., Patrikakos, G., Bartzokas, A., Lolis, C.J., Milionis, H.J., Skevas, A. (2002): Effect of meteorological parameters on acute laryngitis in adults. Acta Oto-Laryngologica, 122, 655-660.

* Romero, J.R., Kagalou, I., Imberger, J., Hela, D., Kotti, M., Bartzokas, A., Albanis, T., Evmirides, N., Karkabounas, S., Pappigannis, J., Bithava, A. (2002): Seasonal water quality of shallow and eutrophic Lake Pamvotis, Greece: implications for restoration. Hydrobiologia, 474, 91-105.

* Danielides, V., Nousia, C.-S., Bartzokas, A., Lolis, C.J., Kateri, M., Skevas, A. (2002): Weather conditions and sudden sensorineural hearing loss. BMC Ear, Nose and Throat Disorders, 2:2 (http://www.biomedcentral.com/1472-6815/2/2).

* Danielides, V., Kontogiannis, N., Bartzokas, A., Lolis, C.J., Skevas, A. (2002): The influence of meteorological factors on the frequency of epistaxis. Clinical Otolaryngology and Allied Sciences, 27, 84-88.

* Sindosi, O.A., Katsoulis, B.D., Bartzokas, A. (2002): Air pollution levels in Athens during winter weather types. Proceedings of the Symposium on Nutrition, Environment and Cancer (U. Dogan, W. Criss, M. Dogan eds.), under the high patronage of the Ministry of Health of Turkey, Ankara, 31 March - 3 April 2002, 78-80.

* McGregor, G.R., Markou, M.T., Bartzokas, A., Katsoulis, B.D. (2002): An evaluation of the nature and timing of summer human thermal discomfort in Athens, Greece. Climate Research, 20, 83-94.

* Danielides, V., Patrikakos, G., Nousia, C.-S., Bartzokas, A., Milionis, H.J., Lolis, C.J., Skevas, A. (2001): Weather conditions and Bell's palsy: Five-year study and review of literature. BMC Neurology, 1:7 (http://www.biomedcentral.com/1471-2377/1/7).

* Sindosi, O.A., Katsoulis, B.D., Bartzokas, A. (2001): An objective assessment of the relation between meteorological parameters and the main air pollutants in Athens on a daily basis. Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology (T.D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Syros island, 3-6 September 2001, 800-807.

* Lolis, C.J., Bartzokas, A. (2001): Winter temperature covariances in the middle and the lower troposphere over Europe and the north Atlantic ocean. International Journal of Climatology, 21, 679-696.

* Kittler R., Darula S., Kambezidis A., Bartzokas, A. (2001): Daylight climate specification based on Athens and Bratislava data. Comparison of daylight conditions. LUX Europa 2001. The 9th European Lighting Conference, Reykjavik, Iceland, 18-20 June 2001, 442-449.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H., Bartzokas, A. (2000): Prakticke pouzitie novych CIE oblohovych standardov (Practical using of the new CIE sky standards) Indoor Climate of Buildings 2000, (Proceedings of International Conference), Slovenska Spolocnost pre Techniku Prostredia (Slovak Society of Environmental Technology), Tatranska Lomnica, Slovakia, November 2000, 35-39.

* Μπαρτζώκας, Α., Λώλης Χ.Ι., Μεταξάς, Δ.Α. (2000): Μελέτη της ενδο-ετήσιας πορείας και της διανομής του υετού στον Ελληνικό χώρο σε 10-ήμερη βάση. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2000, 285-293.

* Λώλης, Χ.Ι., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β.Δ. (2000): Συνδιακυμάνσεις των θερμοκρασιών της κατώτερης Τροπόσφαιρας και της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2000, 295-304.

* Bartzokas, A., Lolis, C.J. (2000) : Sea surface temperature-850hPa relative vorticity relations in the Mediterranean region during winter. The Mediterranean: Culture, Environment and Society (International Colloquium) The University of Haifa, Israel, 22-25 May 2000, 165-173.

* Fotiadi, A.K., Metaxas, D.A., Bartzokas, A. (1999): A statistical study of precipitation in NW Greece. International Journal of Climatology, 19, 1221-1232.

* Darula, S., Kittler, R., Kambezidis, H., Bartzokas, A. (1999): Charakteristika svetelnej klimy pre posudzovanie dennej osvetlenosti (Light climate characteristics for daylighting evaluations) Indoor Climate of Buildings 1999, (Proceedings of International Conference), Slovenska Spolocnost pre Techniku Prostredia (Slovak Society of Environmental Technology), Bratislava, Slovakia, November 1999, 49-54

* Lolis, C.J., Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1999): Spatial covariability of the climatic parameters in the Greek area. International Journal of Climatology, 19, 185-196.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β.Δ. (1998): Βιοκλιματική μελέτη Βορειοδυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Χαλκίδα, Δεκέμβριος 1998, τόμος Α', 39-45.

* Μάρκου, Μ.Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β.Δ. (1998): Οι βιομετεωρολογικοί δείκτες PMV και TSENS για την περιοχή των Αθηνών κατά τη θερμή περίοδο του έτους. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998, 483-490.

* Bartzokas, A., Houssos, E.E. (1998): Temporal variations of the harmonic analysis parameters of the annual pressure march over the Atlantic, the Mediterranean and Asia. The impacts of climate change on the Mediterranean countries (International Conference) Ministr. for the Environment in collaboration with the Univ. of Ioannina under the auspices of UNESCO. Metsovo, Greece, September 1998, 16-24.

* Bartzokas, A., Paliatsos, A.G., Ziomas, I.C. (1997): Variability and covariability of basic air pollutants in Athens. Fresenius Environmental Bulletin, 6, 178-183.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A. (1997): Factor Analysis as a tool for coherence and variability studies in climatology. Eastern Europe and Global Change (Ghazi, Mathy, Zerefos, eds), European Commission, EUR 17458, 139-152.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1996): Northern Hemisphere gross circulation types. Climatic change and temperature distribution. Meteorologische Zeitschrift, N.F. 5, 99-109.

* Λώλης, Χ.Ι., Μπαρτζώκας, Α., Μεταξάς, Δ.Α. (1996): Χωρική συμμεταβλητότητα των κλιματικών παραμέτρων στον ελληνικό χώρο. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996, 62-70.

* Φωτιάδη, Α.Κ., Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α. (1996): Στατιστική μελέτη του καθεστώτος της βροχής στην βορειοδυτική Ελλάδα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996, 52-61.

* Dalezios, N.R., Bartzokas, A. (1995): Daily precipitation variability in semi-arid agricultural regions in Macedonia, Greece. Hydrological Sciences Journal, 40, 5, 569-585.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1995): Factor Analysis of some climatological elements in Athens, 1931-1992: Covariability and Climatic Change. Theoretical and Applied Climatology, 52, 195-205.

* Bartzokas, A., Repapis, C.C., Metaxas, D.A. (1995): Temporal variations of atmospheric tides over Athens, Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 55, 113-123.

* Μπαρτζώκας, Α., Μεταξάς, Δ.Α. (1994): Μεταβλητότης και συμμεταβλητότης κλιματολογικών παραμέτρων στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1994, 483-495.

* Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α. (1994): Τύποι Κυκλοφορίας στο βόρειο ημισφαίριο κατά το χειμώνα και το θέρος. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1994, 299-310.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A. (1994): Pressure covariability over the Atlantic, Europe and N. Africa. Application: Centers of action for temperature, winter precipitation and summer winds in Athens, Greece. Theoretical and Applied Climatology, 49, 9-18.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A., Ganas, I.S. (1994): Spatial and temporal sea-surface temperature covariances in the Mediterranean. International Journal of Climatology, 14, 201-213.

* Mika, J., Bartzokas, A., Dobrovolny, P., Brazdil, R., Niedzwiedz, T., Tsidarakis, L.M., Dalezios, N.R. (1994): On spatial and temporal variations of drought in selected regions of central and southeastern Europe. Contemporary Climatology (Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union), Brno, Czech Republic, 15-20 August 1994, 395-402.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1994): Circulation types over the Atlantic, Europe and N. Africa and their temperature distribution. Contemporary Climatology (Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union), Brno, Czech Republic, 15-20 August 1994, 41-48.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A., Lianou, M.K. (1994): The variability of the relative geostrophic vorticity in Europe, the Atlantic and N. Africa, during the year. Proceedings of the International Symposium/Workshop on Climatic Variability and Impact to Agriculture (N.R. Dalezios ed.), Univ. of Thessaly, Volos, 21 April 1994, 12-22.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1993): Covariability and climatic changes of the lower-Troposphere temperatures over the Northern Hemisphere. Il Nuovo Cimento, 16 C, 4, 359-373.

* Dalezios, N.R., Bartzokas, A. (1993): Phenomenological features of precipitation series in agricultural regions. Extreme Hydrological Events: Precipitation Floods and Droughts (Proceedings of the IAHS & IAMAP Symposium in Yokohama), IAHS Publ. 213, 51-57.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A., Repapis, C.C., Dalezios, N.R. (1993): Atmospheric circulation anomalies in dry and wet winters in Greece. Meteorologische Zeitschrift, 2, 3, 127-131.

* Μπαρτζώκας, Α., Μεταξάς, Δ.Α., Γκανάς, Ι.Σ. (1992): Συνδιακυμάνσεις της θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας της Μεσογείου ως προς το χώρο και το χρόνο. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1992, 47-53.

* Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α., Ρεπαπής, Χ., Δαλέζιος, Ν.Ρ. (1992): Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η θερμοκρασία επιφανείας θαλάσσης κατά τους υγρούς και ξηρούς χειμώνες στην Ελλάδα. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1992, 11-17.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A., (1991): Climatic fluctuation of temperature and air circulation in the Mediterranean. Environment and quality of life, Climate and global change (Proceedings of the European School of Climatology and Natural Hazards course), Arles/Rhone, France, April 1990, 279-297.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A., Kateri, M., Exarchos, N. (1991): Sea surface temperature in the Mediterranean. Statistical properties. Rivista di Meteorologia Aeronautica, 51, 1-2, 47-64.

* Metaxas, D.A., Bartzokas, A., Vitsas, A. (1991): Temperature fluctuations in the Mediterranean area during the last 120 years. International Journal of Climatology, 11, 897-908.

* Bartzokas, A., Metaxas, D.A. (1990): The annual variation of pressure over the Northern Hemisphere. Zeitschrift fur Meteorologie, 40, 5, 311-315.

* Μεταξάς, Δ.Α., Μπαρτζώκας, Α. (1990): Επί της θερμοκρασίας επιφανείας των υδάτων της Μεσογείου. Εις μνήμη Λ. Καραπιπέρη (εκδ. Δ. Ασημακόπουλος, Γ. Θεοχαράτος), Αθήνα, 246-258.

* Bartzokas, A. (1989): Annual variation of pressure over the Mediterranean area. Theoretical and Applied Climatology, 40, 135-146.

* Bartzokas, A. (1985): Estimation of the eddy thermal diffusivity coefficient in water. Archives for Meteorology, Geophysics and Bioclimatology, Ser. A 33, 401-405.

* Makrogiannis, T.J., Angouridakis, B.E., Bartzokas, A. (1983): Analysis of the periodic variations of atmospheric pressure over Greece. Zeitschrift fur Meteorologie, 33, 3, 167-175.


ΒΙΒΛΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,   Δ. Μεταξάς, Α. Μπαρτζώκας, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, 2012, 270pp
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,   Β. Κατσούλης, Δ. Μεταξάς, Α. Μπαρτζώκας,  1996,  145pp


Aris on the mountains


abartzok@uoi.gr

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ