ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Προέλευση, σύνθεση και κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας
Η μικρή και μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Θερμοκρασία αέρα, εδάφους και επιφάνειας θάλασσας
Θερμοκρασιακές αναστροφές
Ατμοσφαιρική πίεση
Άνεμος
Εξάτμιση και υγρασία του αέρα
Νέφη
Ομίχλη και άλλες μορφές συμπυκνώσεων μικρής κλίμακας
Υετός
Κατακόρυφη ευστάθεια της ατμόσφαιρας
Αέριες μάζες και μέτωπα
Υφέσεις
Αντικυκλώνες
Τροπικοί κυκλώνες
Καταιγίδες
Σίφωνες
Μετεωρολογικές παρατηρήσεις και τηλεγραφήματα
Μετεωρολογικοί χάρτες
Πρόγνωση καιρού

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Περιγραφή της Ατμόσφαιρας
Στοιχεία Χημείας της Ατμόσφαιρας
Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
Ατμοσφαιρική Θερμοδυναμική και ευστάθεια
Φυσική των Νεφών
Ηλεκτρισμός και Οπτική της Ατμόσφαιρας
Μέθοδοι και όργανα μέτρησης των φυσικών παραμέτρων της Ατμόσφαιρας

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Θερμοδυναμική του ξηρού και υγρού αέρα
Υδροστατική και κατακόρυφη ισορροπία
Βασικές εξισώσεις κίνησης και εφαρμογές σε ειδικούς τύπους ροής
Τροχιές και Ρευματογραμμές
Εξίσωση Συνεχείας
Κυκλοφορία και Στροβιλισμός
Θερμικός Άνεμος
Οριζόντια μεταφορά θερμότητας
Κατακόρυφη δομή των συστημάτων πίεσης


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
Θεμελιώδεις έννοιες της Μηχανικής των Ρευστών
Στατική των ρευστών
Kινηματική των κινούμενων ρευστών
Eξισώσεις κίνησης ρευστού
Μερικές διδιάστατες ροές
Μερικές τριδιάστατες ροές
Ροή ιξώδων ρευστών
Συνιστώσες τάσης σε πραγματικό ρευστό
Εξισώσεις κίνησης πραγματικών ρευστών
Διαστατική ανάλυση
Αδιάστατοι παράμετροι (αριθμός Reynolds, αριθμός Froude, αριθμός Richardson)
Συμπιέσιμη ροή
Θερμοδυναμική των ρευστών
Εφαρμογές, προβλήματα και ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ρύπανση του αέρα
Πηγές και κύκλοι των ρύπων
Αερολύματα
Κατάταξη των σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους
Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων
Δομή του οριακού στρώματος
Μήκος ανάμιξης
Αριθμός Reynolds
Aέρια ρύπανση και Μετεωρολογία
Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, της διάχυσης και της απόθεσης
Επίδραση της στρωμάτωσης της θερμοκρασίας στη διάχυση
Επιδράσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων
Καταβόθρες ρύπανσης
Επίδραση της ρύπανσης στον καιρό και το κλίμα
Επίδραση της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και ζωικό περιβάλλον
Ραδιενεργός μόλυνση
Ηχορρύπανση
Φυσική και ρύπανση των υδάτων (θαλασσών, λιμνών, ποταμών) και του εδάφους
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή, αιολική και άλλες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, βιομάζα, υδατοπτώσεις)

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Η Ατμόσφαιρα
Κλάδοι Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Μετεωρολογικά στοιχεία
Ο Ήλιος και η ακτινοβολία του
Θερμοδυναμική της Ατμόσφαιρας
Υδροστατική της Ατμόσφαιρας
Ατμοσφαιρική Ευστάθεια-Αστάθεια
Πλανητική κατανομή της πίεσης
Οι κινήσεις του αέρα
Άνεμοι, αέριες μάζες και μέτωπα
Υφέσεις και αντικυκλώνες
Στοιχεία ανάλυσης και πρόγνωσης καιρούΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Ατμόσφαιρα.
Καιρός και Κλίμα.
Θερμοκρασία.
Ατμοσφαιρική πίεση.
Άνεμος.
Υετός.
Εξάτμιση.
Νέφωση.
Ηλιοφάνεια.
Υγρασία.
Ηλιακή ακτινοβολία.
Στοιχεία ανάλυσης και πρόγνωσης του καιρού.
Σύντομη ιστορία της Αστρονομίας.
Βασικά όργανα και μέθοδοι αστρονομικής παρατήρησης.
Το ηλιακό σύστημα: ήλιος, γη, σελήνη, πλανήτες, κομήτες, αστεροειδείς.
Ο Γαλαξίας μας και άλλοι γαλαξίες.
Εξέλιξη των αστέρων.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε Ειδικά Θέματα Φυσικής πρέπει να απευθυνθούν σε μέλος ΔΕΠ που διδάσκει μάθημα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας που επιθυμούν να εκπονήσουν.


ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Κλάδοι της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Καιρός και Κλίμα
Κλιματολογικά στοιχεία
Ο Ήλιος και η ακτινοβολία του
Θερμοδυναμική και υδροστατική της ατμόσφαιρας
Ατμοσφαιρική πίεση
Πλανητική κατανομή της πίεσης
Οι κινήσεις του αέρα
Άνεμοι, αέριες μάζες και μέτωπα
Υφέσεις και αντικυκλώνες
Στοιχεία ανάλυσης και πρόγνωσης του καιρού
Παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το κλίμα
Ταξινόμηση τοπικών και πλανητικών κλιμάτων
Κλιματικές ζώνες
Μεγάλης κλίμακας παράγοντες που ελέγχουν το κλίμα
Στατιστική Κλιματολογία
Μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης
Κλιματικές μεταβολές και κλιματικοί κύκλοι
Εφαρμογές της ΚλιματολογίαςΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ηλιακή Ακτινοβολία.
Η κατανομή της Ηλιακής ακτινοβολίας στο σύστημα Γης-Ατμόσφαιρας.
Γήινη Ακτινοβολία. Κατανομή της γήινης ακτινοβολίας.
Το ισοζύγιο ακτινοβολιών.
Το οριακό στρώμα τριβής.
Επίδραση της αναταράξεως στις μετεωρολογικές παραμέτρους.
Διάδοση της θερμότητας στο έδαφος.
Θερμικές ιδιότητες του εδάφους και κύμανση της θερμοκρασίας στο έδαφος.
Υδρολογικός κύκλος.
Το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης.
Το ενεργειακό ισοζύγιο της Ατμόσφαιρας.
Το ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος Εδάφους-Ατμόσφαιρας.


ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας.
Ηλιακή ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμία, Βιομάζα, Υδατοπτώσεις.
Εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας και επιπτώσεις στο Περιβάλλον.
Φυσικοί Πόροι (νερό, δάση, πηγές καυσίμων κλπ).
Οικοσυστήματα. Διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση των Φυσικών Πόρων.
Φυσικοί κίνδυνοι και φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές. Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στατιστικά και μαθηματικά μοντέλα μελέτης των φυσικών πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων.
Εφαρμογές.
Μη ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας.
Πηγές συμβατικών καυσίμων (ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο κλπ.).
Πυρηνική ενέργεια (σχάση, ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη).
Επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Προβλήματα και εφαρμογές.