ΕNGLISH LANGUAGE

.

Εργαστήριο Μετεωρολογίας

Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

451 10 Iωάννινα


τηλ. +30-26510-08605 - fax. +30-26510-08699