.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Aπό το 1994 λειτουργεί Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.

Για να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στην Αγγλική Γλώσσα και τη Γενική Φυσική.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Γεωπονοδασολογικών και Στρατιωτικών Σχολών των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μπορεί να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ..

Για τον υπολογισμό του βαθμού εισαγωγής λαμβάνονται υπόψη: Ο βαθμός στην εξέταση στο μάθημα της Γενικής Φυσικής (40%), ο βαθμός πτυχίου (25%), ο αριθμός των συναφών με το Π.Μ.Σ. μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές (20%) και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (15%).


Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα
(εντός παρενθέσεως οι πιστωτικές μονάδες, ECTS, του κάθε μαθήματος)
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τετράωρα και τα μαθήματα επιλογής, τρίωρα


A' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μετεωρολογία (7)
Κλιματολογία (7)
Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (8)
Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου
Ωκεανογραφία (4)
Μικρομετεωρολογία (4)
Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του (4)
Περιβαλλοντική Χημεία (4)


B' ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσική της Ατμόσφαιρας (9)
Δυναμική Μετεωρολογία (9)
Τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Εφαρμοσμένη Στατιστική (4)
Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης (4)
Συνοπτική Μετεωρολογία (4)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (4)
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (4)


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30)

Προβλέπεται πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μετεωρολογικό Σταθμό του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Αεροδρομίου "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π.Μ.Σ.


Ναπολέων-Γεώργιος Ιωάννου (1997): Οι θερμοκρασίες αέρα και εδάφους του μετεωρολογικού σταθμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επιβλέπων: Ε. Τζίμας)

Μαρίνα Μάρκου (1998): Βιοκλιματική μελέτη των κυριοτέρων τουριστικών περιοχών της Ελλάδος (επιβλέπων: Β. Κατσούλης)

Χρήστος Λώλης (1998): Διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις της θερμοκρασίας του χειμώνα στη μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη και το Βόρειο Ατλαντικό (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Αγγελική Φωτιάδη (1999): Μελέτη της ατμοσφαιρικής θόλωσης στην περιοχή της Αθήνας για την περίοδο 1975-1995 (επιβλέπων: Β. Κατσούλης)

Ουρανία Σιντόση (2000): Συμβολή στη μελέτη της σχέσεως των μετεωρολογικών παραμέτρων με τις συγκεντρώσεις ρύπων στην αστική περιοχή των Αθηνών (επιβλέπων: Β. Κατσούλης)

Ηλίας Χούσος (2001): Μελέτη των μεταβολών των παραμέτρων της αρμονικής ανάλυσης της ετήσιας κύμανσης της ατμοσφαιρικής πίεσης στο βόρειο ημισφαίριο κατά την περίοδο 1901-2000 (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Αναστασία Πασχαλίδου (2003): Σύγκριση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων μεταξύ των εργάσιμων ημερών και των αργιών στην περιοχή των Αθηνών για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Σοφία Νικολαΐδη (2004): Αγρομετεωρολογική μελέτη των παγετών στην πεδιάδα της Άρτας (επιβλέπων: Ι. Πνευματικός)

Κώστας Παππάς (2004): Ανάλυση και πρόγνωση των ψυχρών και θερμών εισβολών στον ελληνικό χώρο με τη χρήση ενός συνδυαστικού αιτιοκρατικού-στοχαστικού μοντέλου (επιβλέποντες: Β. Κατσούλης - Ν. Χατζηαναστασίου)

Χρήστος Παπαδήμας (2004): Σχέσεις ατμοσφαιρικής πίεσης - θερμοκρασίας αέρα στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους χειμερινούς και τους θερινούς μήνες. Διερεύνηση δυνατότητας πρόγνωσης (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Γιώργος Χαμπηλομάτης (2005): Η επίδραση των νεφών στην ηλιακή ακτινοβολία σε πλανητική κλίμακα (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Αθηνά Κοντογιάννη (2006): Το καθεστώς της εξάτμισης στην περιοχή των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Ιωάννης Κωλέτσης (2006): Mελέτη του αιολικού δυναμικού σε περιοχές του Nομού Ιωαννίνων (επιβλέπων: Ι. Πνευματικός)

Κώστας Μυρωνάκης (2006): Πλανητική κατανομή του φορτίου αερολυμάτων από δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις με έμφαση στα επεισόδια αερολυμάτων στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Αρετή Βλαχογιάννη (2006): Εκτίμηση των μέγιστων συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα (CO) με βάση μετεωρολογικές και ρυπαντικές παραμέτρους της προηγούμενης ημέρας στην περιοχή των Αθηνών (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Αντώνης Γκίκας (2007): Οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Βασίλης Αντάκης (2007): Χωροχρονική κατανομή και μεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων σε πλανητική κλίμακα με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Χρύσα Αθανασοπούλου (2008): Ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων κατά την περίοδο 1970-2005 (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Μαρία Τσιρογιάννη (2008): Συμμεταβλητότητα της θερμοκρασίας του αέρα στη μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα στο βόρειο ημισφαίριο (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Σωτήρης Μανόπουλος (2009): Ανάλυση της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικό φαράγγι στην πόλη των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Κώστας Δημητρίου (2009): Υπολογισμός συνδυασμένων δεικτών για την ποιότητα της ατμοσφαίρας στην περιοχή της Αττικής. Η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Γρηγορία Τσιρίγκα (2010): Υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας στον Ελλαδικό χώρο (επιβλέποντες: Ι. Πνευματικός - Π. Κασσωμένος)

Δημήτριος Χάσκος (2011): Ο αιολικός χάρτης της Ηπείρου (επιβλέπoντες: Ι. Πνευματικός - Α. Μπαρτζώκας)

Ιωάννα Μαυρομάτη (2012): Ποιοτική ανάλυση της ατμόσφαιρας πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Μάριος-Μπρούνο Κόρας-Καράσα (2012): Παράγοντας ασυμμετρίας και ανακλαστικότητα απλής σκέδασης των αερολυμάτων στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Αραβική χερσόνησο, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων ΜODIS και επίγειων μετρήσεων AERONET (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Ευθύμιος Σέρμπης (2012): Ατμοσφαιρική στατική ευστάθεια στην περιοχή της Μεσογείου. Μεταβλητότητα και σχέση με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τον ανωμεταφορικό υετό (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Βασίλειος Μήνιας (2012): Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων MODIS (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Ιωάννης Μάνθος (2012): Αντικειμενική ταξινόμηση τύπων καιρού για την περιοχή των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Χαράλαμπος Καρανδεινός (2013): Μοντελοποίηση μετεωρολογικών γεγονότων μικρής κλίμακας σε περιοχές της Κρήτης και της Μακεδονίας. Μοντελοποίηση γεγονότων ρύπανσης στην περιοχή της Αττικής. (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Γιώργος Αθανασίου (2013): Οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Γιώργος Μπαλιούσκας (2013): Εκτίμηση των ημερήσιων ακραίων τιμών βροχόπτωσης, ανά έτος, στον Ελλαδικό χώρο (επιβλέποντες: Ι. Πνευματικός - Ν. Χατζηαναστασίου)

Μαρία Πυρήνα (2013): Η επίδραση των νεφών στην υπέρυθρη ακτινοβολία σε πλανητική κλίμακα για τη χρονική περίοδο 1984-2007 (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Γιώργος Σαραντόπουλος (2013): Μελέτη των επιπέδων θορύβου σε δημοτικά σχολεία στην πόλη των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Σίμος Βαρριάς (2013): Χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας τα οποία ευνοούν την εκδήλωση βροχοπτώσεων στην περιοχή των Κυκλάδων (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Αμαλία Λύτρα (2013): Μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας του ολικού φωτισμού στην περιοχή της Μπρατισλάβας Σλοβακίας (επιβλέπων: A. Μπαρτζώκας)

Όλγα Πεζούλα (2014): Μελέτη της σύγκλισης και της απόκλισης του πεδίου των ανέμων πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο (επιβλέπων: A. Μπαρτζώκας)

Μαρία Λουκά (2014): Επίπεδα οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Ευαγγελία Μαντζάρα (2014): Μελέτη της ανθρώπινης δυσφορίας κατά το θέρος στις περιοχές Αθηνών και Ιωαννίνων με τη χρήση του βιομετεωρολογικού δείκτη UTCI (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Χριστίνα Σαλμά (2014): Κλιματική μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας της βροχής στην περιοχή των Ιωαννίνων (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Ηλίας Πέτρου (2015): Τροχιές αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα σε 5 περιοχές στην Αγγλία. Επίδραση τους στη θνησιμότητα (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Χριστίνα Καγκαρά (2015): Μεταβολές ιδιοτήτων των νεφών λόγω αλλαγών ιδιοτήτων των αερολυμάτων και της άμεσης επίδρασής τους στην ηλιακή ακτινοβολία (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Κλεονίκη Πατσιαρίκα (2015): Τα Μερομήνια. Διερεύνηση της επιστημονικής βάσης τους (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Φώτης Κυριόπουλος (2016): Το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα και κατανομή ρύπων σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση του μοντέλου ANSYS FLUENT (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Παναγιώτα Σπυροπούλου (2016): Χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας τα οποία ευνοούν τις ακραίες τιμές ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας του αέρα πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Χρήστος Γατίδης (2016): Μελέτη των ατμοσφαιρικών συνθηκών οι οποίες ευνοούν την κεραυνική δραστηριότητα στον Ελληνικό χώρο (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Θάλεια Λαόσογλου (2016): Προσομοίωση της ολικής και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων με αριθμητικό φασματικό μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας. Επαλήθευση του μοντέλου και μελέτη των παραγόντων επηρεασμού της ηλιακής ακτινοβολίας (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Σταύρος Ντάφης (2016): Αριθμητική προσομοίωση και μελέτη καταιγιδoφόρου συστήματος μέσης κλίμακας στη Γαλλία με τη χρήση του μετεωρολογικού μοντέλου WRF (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Μαρία Παπαϊωάννου (2016): Αξιολόγηση της πρόγνωσης του δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας σε τέσσερις ελληνικές πόλεις με βάση δορυφορικές μετρήσεις (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Συμεών Κεχαΐδης (2016): Μελέτη της αλληλεπίδρασης επιφάνειας θάλασσας - κατώτερης τροπόσφαιρας στη Μεσόγειο σε ημερήσια βάση (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Σωτήρης Πατέρας (2017): Γενικευμένη θεωρία ευστάθειας βαροκλινικής αγεωστροφικής ροής (επιβλέπων: Ν. Μπάκας)

Νικολέτα Καλαϊτζή (2017): Ανάπτυξη αλγορίθμου χαρακτηρισμού αερολυμάτων καύσης βιομάζας σε πλανητικό επίπεδο με χρήση δορυφορικών δεδομένων (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (2017): Μελέτη της θερμοκρασίας του εδάφους στην περιοχή των Ιωαννίνων: Χρονική μεταβλητότητα, σχέση με άλλες μετεωρολογικές παραμέτρους, συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν την εμφάνιση ακραίων τιμών (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Φωτεινή Ντούρου (2017): Αλληλεπίδραση ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και επιφάνειας θάλασσας στη Μεσόγειο σε μηνιαία βάση, 1958-2007 (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Ελευθέριος Ιωαννίδης (2017): Διερεύνηση τάσεων μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας και του φαινομένου πλανητικής σκίασης και λάμπρυνσης στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Γεώργιος Κώτσιας (2018): Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης των μεγάλης κλίμακας χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στον υετό της περιοχής της Μεσογείου κατά τη χρονική περίοδο 1979-2017 (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Γεώργιος Παπασπυρόπουλος (2018): Περιβάλλον προς Κυκλοφορία: Επίδραση της καταγωγής των αερίων μαζών στην Αγγλία κατά την διάρκεια του χειμώνα (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Βασίλειος Τζάλλας (2019): Παγκόσμια κλιματολογική βάση δεδομένων νεφών CLARA-A2. Αξιολόγηση και χρήση της για τον υπολογισμό του ισοζυγίου ηλιακής ακτινοβολίας της Γης και της επίδρασης των νεφών σε αυτό (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Νικόλαος Τουμάσης (2019): Βιομετεωρολογία των αεροδρομίων (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Γεώργιος Κοντογιάννης (2019): Η γεωμετρική ερμηνεία των τάσεων Reynolds που οδηγούν στην εμφάνιση αεροχειμάρρων σε βαροτροπική τυρβώδη ατμόσφαιρα (επιβλέπων: Ν. Μπάκας)

Άλκης Ευθυμίου (2019): Μελέτη των ατμοσφαιρικών συνθηκών οι οποίες ευνοούν τα ακραία ύψη υετού στον ελληνικό χώρο σε δωδεκάωρη βάση με τη χρήση δεδομένων ERA-Interim (επιβλέπων: Χ. Λώλης)

Παρασκευή Μπέγου (2019): Φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν την ατμοσφαιρική και ηχητική υποβάθμιση στην Θεσσαλονίκη (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Μαρία Γαβρούζου (2019): Ανίχνευση αερολυμάτων σκόνης και προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους σε πλανητική κλίμακα με χρήση δορυφορικών δεδομένων MODIS και OMI (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Χρήστος Λώλης (2002): Συμβολή στη μελέτη της αλληλεπίδρασης κατώτερης τροπόσφαιρας - επιφάνειας θάλασσας στις περιοχές της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Μαρίνα Μάρκου (2006): Μελέτη του φυσικού φωτισμού σε περιοχές της Ευρώπης με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες (επιβλέπων: Β. Κατσούλης)

Αναστασία Πασχαλίδου (2007): Προτυποποίηση της Διασποράς των αερίων ρυπαντών στην κατώτερη τροπόσφαιρα με βάση τα φυσικο-γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά και την αέρια ρύπανση του Λεκανοπεδίου των Αθηνών (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Αριστοτέλης Παπαδόπουλος (2007): Μελέτη της επίδρασης του καιρού στις Δασικές Πυρκαγιές (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Δημήτρης Κασκαούτης (2008): Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων και του τύπου των αερολυμάτων πάνω από διαφορετικές χρήσεις γης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και δεδομένων του δικτύου AERONET (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Ηλίας Χούσος (2009): Συμβολή στην έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων στον ελληνικό χώρο με τη χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Χρήστος Παπαδήμας (2009): Άμεση επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων στο ενεργειακό ισοζύγιο της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Ιωάννης Κωλέτσης (2010): Μελέτη θυελλωδών ανέμων σε περιοχές της Ελλάδας με έντονο ορεινό ανάγλυφο (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Αντώνης Γκίκας (2012): Μελέτη επεισοδίων αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων (επιβλέπων: Ν. Χατζηαναστασίου)

Κώστας Δημητρίου (2013): Σωματίδια ΡΜ10 και ΡΜ2.5 στην Ευρώπη: Τοπικές Πηγές - Ατμοσφαιρική Μεταφορά - Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα. (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Γιώργος Ευσταθίου (2013): Μελέτη των παραμετροποιήσεων του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος και της μικροφυσικής στην προσομοίωση ισχυρών βροχοπτώσεων. (επιβλέπων: Π. Κασσωμένος)

Ουρανία Σιντόση (2013): Προτυποποίηση ειδικών καιρικών καταστάσεων στην περιοχή της Ηπείρου με τη χρήση προγνωστικού μετεωρολογικού μοντέλου. (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)

Κοσμάς Καββαδίας (2016): Σύγχρονος Ηλιακός Άτλαντας της Ελλάδας με εφαρμογή σε Υβριδικά Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (επιβλέπων: Α. Μπαρτζώκας)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων E-mail Γραφείο Τηλέφωνο
Βασίλειος Παππάς Ν. Χατζηαναστασίου vpappas@cc.uoi.gr
Φ2-319
08474
Ευαγγελία Λαδιά Π. Κασσωμένος eladia@cc.uoi.gr
Φ2-331
08733
Ηλίας Πέτρου Π. Κασσωμένος ipetrou@cc.uoi.gr
Φ2-331
08733
Δημήτριος Χάσκος X. Λώλης dchaskos@grads.uoi.gr
Φ2-326
08587
Γεώργιος Κώτσιας X. Λώλης gkotsias@cc.uoi.gr
Φ2-326
08587

Φωτογραφίες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ