Βασίλης Παππάς, ΜSc


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Υποψήφιος Διδάκτορας:

«Η επίδραση των αερολυμάτων στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων κατακόρυφης ανάλυσης.»

Επαγγελματική σταδιοδρομία

·         2009-σήμερα     Υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιβλέπων καθηγητής: Dr. Νίκος Χατζηαναστασίου

·         2008-2009:          Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου.

·         2007-2008:          Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (πλέον Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας), ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

·         2006-2007:          Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Γεωγραφίας, Kings College London, Ηνωμένο Βασίλειο, υπεύθυνη Καθηγήτρια: Prof. Sue Grimmond

Ακαδημαϊκά προσόντα

·         2004-2005:          Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία, τμήμα Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Ηνωμένο Βασίλειο

·         1997-2003:          Πτυχίο Φυσικής, τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

Έρευνα

Το αντικείμενο της έρευνας μου είναι η επίδραση των αερολυμάτων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα στην ακτινοβολία. Τα αερολύματα προέρχονται είτε από φυσικούς παράγοντες (ερημική σκόνη, ηφαιστειακή τέφρα, γύρη λουλουδιών, θαλάσσιο αλάτι) είτε από ανθρωπογενείς παράγοντες (καύση βιομάζας, ρύποι που προέρχονται από καύσεις υδρογονανθράκων σε εργοστάσια, οχήματα, αεροπλάνα). Τα αερολύματα επιδρούν άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία μέσω ανάκλασης και διάθλασης της εισερχόμενης ακτινοβολίας, αλλά και έμμεσα μέσω της τροποποίησης των μικροφυσικών ιδιοτήτων των νεφών.

Ο στόχος της έρευνας μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τους πιο σύγχρονους δορυφόρους (CALIPSO, CloudSat), οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν δεδομένα της θέσης των αερολυμάτων και των νεφών μέσα στην ατμόσφαιρα. Η ακριβής θέση αυτών των δυο ‘εμποδίων’ παίζει σημαντικό ρόλο στο ποσό της ακτινοβολίας που θα φτάσει τελικά στην επιφάνεια της Γης και που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της κλιματικής αλλαγής παγκόσμια. Όλη η στήλη της τροπόσφαιρας έχει χωριστεί σε πολλά επίπεδα (για αρχή 160 επίπεδα από 100 μ το καθένα) και τα επίπεδα αυτά έχουν προσαρμοστεί σε ένα λεπτομερές φασματικό μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας.

Η χρήση των δορυφορικών προϊόντων δεν στερείται ατελειών και αβεβαιοτήτων, αλλά παρόλα αυτά είναι η πλέον ενδεικνυόμενη λύση για τη μελέτη φαινομένων πλανητικά.

Υποτροφίες

·         01/2007                Υποτροφία ύψους €2400 από κοινού από τα Πανεπιστήμια Kings College London, UK και Monash University, Australia για έξοδα ταξιδιού και διαμονή στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, για διεκπεραίωση ερευνητικού έργου στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο πανεπιστήμιο Monash.

Δημοσιεύσεις

 

Εξωτερικές δραστηριότητες

·         Μέλος της Royal Meteorological Society από το 2005